Yrkesfagløft

Regjeringen har et mål om at flere tar yrkesfaglige utdanninger, se yrkesfagløft for fremtiden.

Regjeringen deltar også i et europeisk samarbeid om yrkesutdanning.