Nasjonal strategi for kompetansepolitikk

Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

Les om arbeidet her.

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi lanseres fredag 3. februar. Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer i den forbindelse alle som har bidratt i prosessen med å utvikle strategien til et lanseringsarrangement på Scandic St. Olavs plass.

Publiseringsdato:

Nasjonal lederkonferanse 2017

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Publiseringsdato:

Temakonferanse i Samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som skal undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier», og som har fullført de tre modulkursene for lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er først og fremst for lærere som underviser på språkene tigrinja, arabisk, dari, engelsk og tegnspråk.