Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vårt oppdrag er å styrke befolkningens kompetanse, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi styrker Norges viktigste verdi.

Les mer

Informasjon om korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Det gjelder blant annet for voksenopplæringen, FVO (modulforsøkene) og Kompetansepluss.

Oppdatert korona-informasjon

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Nyheter

Illustrasjon som viser ulike kursaktiviteter som å sitte foran en pc, snakke sammen og lese på mobil

Tildeler 46 millioner til bransjeprogrammene

Det er tid for kompetansepåfyll, og Kompetanse Norge deler ut midler til kompetansetiltak i hele ti forskjellige bransjeprogram.

Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring.

Hør på Læreplanpodden

Lurer du på hva de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap inneholder? Og hvordan vi i Kompetanse Norge har jobbet med innspillene som kom inn i den offentlige høringen? Har det ført til noen endringer, egentlig?

Kick-off seminar for nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap innføres 1. august 2021. Kompetanse Norge jobber nå med ressurser og støttemateriell i det vi kaller kompetansepakker. Disse vil ligge tilgjengelig på nett i starten av august. Men, hva kan ledere av opplæringsstedene egentlig regne med å kunne bruke på planleggingsdagene i august mer konkret?