Vi i Kompetanse Norge er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Inntil videre finner du oss akkurat her, akkurat som før. Når vi flytter herfra, skal vi sørge for å invitere deg med på flyttelasset. Direktoratet ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver frå NOKUT.

Les mer

Informasjon om korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Det gjelder blant annet for voksenopplæringen, FVO (modulforsøkene) og Kompetansepluss.

Oppdatert korona-informasjon

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Aktuelt

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er forskrifter til integreringsloven. Læreplan i norsk er delt i to læreplaner: en læreplan for nivå A1 til B2 og en læreplan for nivå C1...

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.