Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vårt oppdrag er å styrke befolkningens kompetanse, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi styrker Norges viktigste verdi.

Les mer

Informasjon om korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Det gjelder blant annet for voksenopplæringen, FVO (modulforsøkene) og Kompetansepluss.

Oppdatert korona-informasjon

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Nyheter

Nye læreplaner trer i kraft i august 2021

Nytt om læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Kompetanse Norge har fredag 30. april sendt revidert forslag til læreplanene i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere til Kunnskapsdepartementet. De nye læreplanene vil gjøres tilgjengelige før sommerferien og trer etter planen i kraft 1. august 2021.

To menn sitter ved et bord og har en samtale, hvor den ene holder en mobil og har et ark foran seg. Foto.

Digital samling for muntlige sensorer

Kompetanse Norge kan endelig invitere muntlige sensorer fra hele landet til digital sensorsamling. Høsten 2021 vil sensorer som vurderer den muntlige delen av Norskprøven få mulighet til å møte andre kollegaer til diskusjon og faglig påfyll.

1000 voksne får ekstra hjelp til å skaffe seg et fagbrev

88 kurs rundt om i landet får nå til sammen 23 millioner kroner for å forberede voksne på å ta et fagbrev.