Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer
Illustrasjon som viser mennesker i ulike opplæringssituasjoner

Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Finn din bransje og se hva som er relevant for deg

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Nyheter

Undervisning på arbeidsplassen, på et møterom

Sjokkledighet møtes med historisk satsing på kompetanse

Regjeringen foreslår et historisk kompetanseløft for å få folk tilbake i arbeid og inkludere flere i arbeidslivet. De forsterker dermed tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner.

To kvinner sitter ved et stort møtebord med en pc og noen bøker

50 millioner til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner som kan distribueres raskt til nettbaserte utdanningstilbud. Utdanningsinstitusjoner kan dermed søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

Portrett av Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

Sveinung Skule skal lede Kompetansebehovsutvalget

– Mer enn noen gang er det viktig å bygge den kompetansen Norge skal leve av på lang sikt. Kompetansebehovsutvalget (KBU) blir et sentralt redskap for å få kunnskap om hvilken kompetanse det må satses på framover, sier utvalgets nye leder Sveinung Skule.