Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal få muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse og lære hele livet.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og kartlegging

Test og kartlegg ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Tilskudd

Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter. Finn din tilskuddsordning og søk.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

infografikk som viser at 19 prosent har ansatt noen uten videregående. Figur av to mennesker som håndhilser.

8 av 10 sjefer krever videregående

Det viser ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse Virksomhetsbarometeret.

Mann står foran en pc-skjerm i et lager

3 av 10 sier de ikke har behov for å lære noe nytt i jobben sin

– Med de store teknologiske endringene som preger arbeidslivet, er det tankevekkende at så mange sier de har en jobb som ikke krever at de må lære noe nytt, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Bildet viser fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

– Norskprøven skal være en døråpner til jobb

Hittil i år har 19 600 innvandrere gjennomført norskprøven. Prøven kan være en døråpner inn til arbeidslivet. Men mange arbeidsgivere kjenner prøven for dårlig.