Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal få muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse og lære hele livet.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og kartlegging

Test og kartlegg ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Tilskudd

Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter. Finn din tilskuddsordning og søk.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

Gruppebilde av alle som deltar på symposiumet i en konferansesal

Verden møtes i Tromsø for å diskutere karriereveiledning

17.–20. juni møtes deltakere fra fem kontinenter, til sammen 160 mennesker fra 33 land i Tromsø for å diskutere karriereveiledning.

Møt oss i Arendal

Vi arrangerer debatt om framtidens kompetansebehov og om forholdet mellom kompetanse og helse. I tillegg tilbyr vi gratis karriereveiledning.

To kvinner sitter i et klasserom, hvor den ene ser ut til å forklare noe til lærer

Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Vi er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.