Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2017

Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, uttale, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann 2) i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen.

Publiseringsdato:

Temakonferanse i Samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser 50 timer samfunnskunnskap og som ønsker å undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Søkere som har fullført de tre modulkursene og underviser språkene tigrinja, arabisk, dari, engelsk og tegnspråk, vil bli prioritert. Dersom det er ledige plasser, vil også andre to-språklige lærere kunne få plass.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.