Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2017

Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, prosodi, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann 2) i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen

Publiseringsdato:

Temakonferanse i Samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser 50 timer samfunnskunnskap og ønsker å undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Søkere skal ha fullført de tre modulkursene for lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er først og fremst for lærere som underviser på språkene tigrinja, arabisk, dari, engelsk og tegnspråk.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.