Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

To kvinner står i et bymiljø vendt mot hverandre og snakker sammen

Sliter med å rekruttere ansatte med riktig kompetanse

Stadig flere virksomheter melder om vanskeligheter med å rekruttere ansatte med riktig kompetanse, viser tall fra Virksomhetsbarometeret. Fire av ti melder om udekket kompetansebehov. Det er en økning på fire prosentpoeng fra 2018.

Norge mangler kvalifisert arbeidskraft

Norge har en vedvarende knapphet på kompetent arbeidskraft, særlig innen helse, bygg og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det viser den nye rapporten fra Kompetansebehovsutvalget.

To menn sitter ved siden av hverandre bak en pult og følger med på noe. Den ene holder papir i den ene hånda.

Norskprøven C1 – resultat og sensorkorps

Eigne nettsider om C1-prøven er under utvikling og vil bli publisert til våren. For at planlegging fram mot innføring av eit nytt prøvenivå skal kunne kome i gang tidleg, vil vi her informere om resultat og vurdering av prøven, samt framheve moglegheit for samarbeid med andre kommunar om å arrangere prøven.