Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

En lærer står i klasserommet hvor en mann skriver på noe og en annen har en samtale med læreren

Økt satsing på kompetanseheving for lærerne i norskopplæringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er potten til kompetansehevingstiltak for lærerne i norskopplæringen doblet.

Kvinne står foran et datatårn med et nettbrett i hånda

20 millioner til å styrke ansattes digitale kompetanse

Kompetanse Norge deler ut 20 millioner kroner til opplæringsinstitusjoner for at de skal utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

To kvinner står på hver sin side av en pasientseng og en kvinne spiller pasient

Slik blir folk motivert til å ta fagbrev

Det viser den nye undersøkinga «Forberedt for fag» som NIFU har gjennomført. Kursdeltakarane er svært nøgde med opplæringa. Dei opplyser at dei både kjenner seg svært motivert til å ta fagbrev, og at opplæringa er relevant for arbeidsoppgåvene deira.