Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer
Illustrasjon som viser fire personer som holder hver sin del som symboliserer de fire delene i nettressursen: sirkel, trekant, firkant og skiltform

Kvalitet i karriereveiledning

En nettressurs for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester. Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttige verktøy for utvikling av kvalitet.

Sjekk ut Kvalitet i karriereveiledning

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Illustrasjon som viser mennesker i ulike opplæringssituasjoner

Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Finn din bransje og se hva som er relevant for deg

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Nyheter

Mobiliserer for kompetanseheving i distriktskommuner

Ordningen Kompetansepilotene skal bidra til å bedre tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft i Distrikts-Norge. Alle fylkeskommuner, med unntak av Oslo, omfattes av ordningen.

Illustrasjon fra forsiden til nettressursen som viser fire personer som holder oppe fire deler til en helhet

Nasjonalt rammeverk vil sikre kvalitet i karriereveiledning

Fredag 16. oktober lanserte Kompetanse Norge nettressursen Kvalitet i karriereveiledning, som skal gjøre Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning tilgjengelig, og være en plattform for arbeidet med kvalitetsutvikling i karriereveiledningstjenestene.

FOTO: Espen Brynsrud, Kompetanse Norge

Kompetansepolitikken sentral i statsbudsjettet for 2021

Mer penger til treparts bransjeprogrammer for kompetanseutvikling, Fagbrev på jobb-ordningen og fagopplæring for voksne er blant satsingene i statsbudsjettet for 2021.