Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.

Publiseringsdato:

Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Konferansen retter seg mot karriereveiledere fra alle sektorer og andre personer som jobber med karriereveiledning på systemnivå eller i akademia.

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er for alle som er eller ønsker å bli norsktrenere for voksne innvandrere og flyktninger. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.