Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer
En mann fra industri, en voksen kvinne som er elev og en lege står med en kaffekopp og får påfyll fra en kaffekanne

PÅFYLL! Det lønner seg for alle

Én utdanning i starten av karrieren er ikke lenger nok. Nå må vi lære hele livet og jobbe underveis. Kompetansepåfyll blir stadig viktigere for alle yrkesgrupper, uavhengig av utdanning.

Få påfyll her

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

smilende lærer i klasserom, voksne elever sitter rundt

Stipend til lærere som underviser voksne innvandrere

Lærere som gir opplæring i norsk etter introduksjonsloven, kan nå få stipend til videreutdanning i norsk som andrespråk. Skoleledere må sende samlet søknad innen 1. mars.

forside utdanning.no

Utdanning.no til Kompetanse Norge

Karriereveiledningsavdelingen i Utdanningsdirektoratet ble 1. januar overført til Kompetanse Norge. De fortsetter arbeidet med det viktige nettstedet utdanning.no.

Fire voksne personer sitter i et klasserom

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak for 2020

Har du lyst til å søke om støtte til å drive utviklingsarbeid i norskopplæringen? IMDi inviterer til søkerkonferansen med informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.