Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vårt oppdrag er å styrke befolkningens kompetanse, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi styrker Norges viktigste verdi.

Les mer

Informasjon om korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Det gjelder blant annet for voksenopplæringen, FVO (modulforsøkene) og Kompetansepluss.

Oppdatert korona-informasjon

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Illustrasjon som viser mennesker i ulike opplæringssituasjoner

Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Det er etablert ti treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Målet med tilskuddsordningen er at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.

Se utlysningene

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Nyheter

1000 voksne får ekstra hjelp til å skaffe seg et fagbrev

88 kurs rundt om i landet får nå til sammen 23 millioner kroner for å forberede voksne på å ta et fagbrev.

Lærer står foran ved en tavle hvor flere voksne sitter og ser mot tavla. Foto.

Kompetanseutvikling i realkompetansevurdering

Jobber du med realkompetansevurdering og ønsker å øke din kompetanse? OsloMet tilbyr studier både på masternivå og på bachelornivå. Begge studiene gir 15 studiepoeng.

139 millioner kroner til utdanningstilbud særlig tilpasset unge og nyutdannede

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser ut 139 millioner kroner for å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte.