Nasjonal strategi for kompetansepolitikk

Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

Les om arbeidet her.

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Nasjonal lederkonferanse 2017

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2017

Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere. Som tidligere år, vil tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap også bli invitert til å delta.