Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer
Hvit plakat hvor det står informasjon i oransje

Informasjon

Kompetanse Norge forholder seg til helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Alle kurs og konferanser er avlyst og alle ansatte har hjemmekontor. Dere kan fortsatt ta kontakt med oss på e-post og telefon. Har du spørsmål om Kompetansepluss, andre tilskudd, FVO, Norskprøven, Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven, gå inn på hver temaside for oppdateringer.

Her har vi samlet alle endringene som skjer på grunn av koronasituasjonen

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi utvikler en tjeneste som skal gi alle som trenger det tilgang til offentlig, kvalitetssikret og gratis karriereveiledning på nett. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

En mann og en kvinne sitter foran en pc

Kan eller bør norskopplæringen for deltakere med høyere utdanning tilbys ved universiteter og høyskoler?

Deltakere med høyere utdanning må få et norskopplæringsløp med den progresjonen de har mulighet for. Men det kan være utfordrende for mindre kommuner å gi dette tilbudet. Vil et tilbud i universitets- og høyskolesektoren føre til at flere av disse deltakerne får et mer tilrettelagt norskopplæringstilbud?

Kompetansekartlegging og karriereveiledning bidrar til god integrering

Kartlegging av flyktningers kompetanse og målrettet karriereveiledning er viktig for å etablere et effektivt og godt opplæringsarbeid for nyankomne flyktninger, viser ny rapport.

Mann sitter foran PC med en person ved siden av seg

Informasjon om prøvegjennomføring og korona-pandemien

I samråd med Kunnskapsdepartementet har Kompetanse Norge besluttet at det ikke skal gjennomføres prøver mens det er iverksatt nasjonale tiltak for å hindre smittespredning ved landets skoler og opplæringsinstitusjoner og på reiser til og fra disse.