Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal få muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse og lære hele livet.

Les mer
Kvinne står i en fiskehall med hårnett, plastikkforkle og hvit kjeledress

Kompetansepluss – søk penger til opplæring

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Frist for å søke er 9. desember!

Les om Kompetansepluss og søk midler her

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

Hjelpepleier som står i ein korridor på et sykehjem.

Prøveordning fagopplæring i Kompetansepluss 2019

Kompetanse Norge deler ut over 16 millioner til prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss. – Vi ser at det er stor etterspørsel etter tilbud rettet mot voksne. Derfor øker vi summen som tildeles, og støtter i år alle kvalifiserte søknader. Vi er fornøyd med at dette er en ordning som mange ser ut til å ville benytte seg av, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge, Anders Fremming Anderssen.

Faksimile av forsiden til prop 1 2019/2020

Fortsatt satsing på kompetansepolitikk

Regjeringen viderefører og styrker arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad i statsbudsjettet for neste år.

Portrett av Torunn Gjelsvik

Hvordan legge til rette for fleksibel opplæring?

Når ledere skal tilrettelegge for at lærerne skal kunne tilby fleksibel opplæring, er det tre ting som gjelder, ifølge Torunn Gjelsvik fra FuN: strategisk forankring, kommunikasjon og involvering.