Søknadsprosess

Samlingsbasert opplæring i Kompetansepluss må stanses i kommuner med høyt tiltaksnivå. Aktuelle kommuner er opplistet i Kapittel 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften. I øvrige kommuner er opplæringsvirksomhet i Kompetanse pluss ihht. §12a åpen. Generell informasjon om covid-19 og Kompetansepluss. (Oppdatert 07.05.2021).

Tildelinger

Tildeling Kompetansepluss 2021

Tildeling fagopplæring Kompetansepluss 2021

Oversikt 2017–2020

Se oversikt over tildelinger av tilskudd til opplæring gjennom Kompetansepluss.

2020

2019:

2018:

2017:

Beløp

Se statistikkbanken for detaljer om søknadsbeløp og tildelt beløp i ordinære utlysninger og særskilte satsinger:

Tidligere tildelinger:

 

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no