Desk with laptop, books, lamp and a trophy. Illustration.

TEST DEG SJØLV

Lurer du på korleis du greier deg i lesing og skriving, rekning og data og kor godt du presterer munnleg? Her finn du enkle verktøy som du kan bruke til å teste deg sjølv, og e-læringsopplegg som du kan bruke for å bli betre i desse grunnleggjande ferdigheitene.

Test dine ferdigheiter

Vurder dine ferdigheiter

 • Bøker og en kopp med blyanter og pensel. Illustrasjon.

  Lese- og skrivesjekken

  Lese- og skrivesjekken er ei eigenvurdering som består av 40 spørsmål.

 • Kalkulator og mattebok. Illustrasjon.

  Reknesjekken

  Reknesjekken er ei eigenvurdering som består av 34 spørsmål.

 • Dataskjerm og mobil. Illustrasjon.

  Datasjekken

  Datasjekken er ei eigenvurdering som består av 35 spørsmål.

 • Stablet bøker med et eple på toppen. Illustrasjon.

  Munnlegsjekken

  Munnlegsjekken er ei eigenvurdering som består av 30 oppgåver.

Øv opp dine ferdigheiter

 • Stablet bøker med et eple på toppen. Illustrasjon.

  Les og skriv

  Dette er e-læring som trene dine lese- og skriveferdigheiter. Sjølve e-læringa er på bokmål.

 • Kalkulator og mattebok. Illustrasjon.

  Rekning

  Dette er e-læring som trene dine rekneferdigheiter. Sjølve e-læringa er på bokmål.

 • Laptop med snakkeboble. Illustrasjon.

  Snakkast

  Dette er e-læring som trene dine munnlege ferdigheiter. Sjølve e-læringa er på bokmål.

 • Dataskjerm og mobil. Illustrasjon.

  Digitalt

  Dette er e-læring som trene dine digitale ferdigheiter. Sjølve e-læringa er på bokmål.