Kompetanse Norge

Råd og tips for å bli bedre

Visste du at voksne i Norge har rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter? Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for kurs og opplæring. Du kan også starte med å øve på egen hånd for å bli bedre i grunnleggende ferdigheter.

 • Øv på egenhånd

  På nettet finnes det mange muligheter for å øve på lesing, skriving, regning og data. Kompetanse Norge har øvingsoppgaver som er gratis å bruke: ...

  På nettet finnes det mange muligheter for å øve på lesing, skriving, regning og data. Kompetanse Norge har øvingsoppgaver som er gratis å bruke:

 • Opplæring på arbeidsplassen

  Opplever du at det er behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter på din arbeidsplass? Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. ...

  Opplever du at det er behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter på din arbeidsplass? Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

  Ta kontakt med tillitsvalgt eller med din nærmeste leder og si ifra om muligheten for å søke om penger til opplæring.

  Hva er Kompetansepluss?

 • Lokal voksenopplæring og frivillige organisasjoner

  Dersom du har behov for å bli bedre i grunnleggende ferdigheter, kan du henvende deg til voksenopplæringen i din egen kommune for å få informasjon om kurstilbud. I tillegg er det flere frivillige organisasjoner som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter.

  Dersom du har behov for å bli bedre i grunnleggende ferdigheter, kan du henvende deg til voksenopplæringen i din egen kommune for å få informasjon om kurstilbud. I tillegg er det flere frivillige organisasjoner som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter.

 • Karriereveiledning

  Karriereveiledning kan hjelpe deg å finne ut hvilken muligheter du har for å få jobb eller utdanning. Det finnes mange forskjellige karriereveiledningstilbud. Ønsker du å vite mer om karriereveiledning?

  Karriereveiledning kan hjelpe deg å finne ut hvilken muligheter du har for å få jobb eller utdanning. Det finnes mange forskjellige karriereveiledningstilbud. Ønsker du å vite mer om karriereveiledning?

  • Hva er karriere?

   Alle har en karriere.

   Din karriere er ditt arbeidsliv. Du har en karriere uansett hva du arbeider med eller hvor du arbeider. Karriere har ikke noe å gjøre med om du er ambisiøs i jobben din.

   Karriere handler om deg, dine valg og ditt yrkesliv!

  • Hva er karriereveiledning?

   Karriereveiledning er ulike tjenester og aktiviteter.

   Karriereveiledning kan være:

   1. En veiledningssamtale med en karriereveileder.
    Karriereveilederen vil fokusere på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet.

       2. Kurs i for eksempel å skrive CV og jobbsøknad

 • Dine rettigheter til grunnskoleopplæring og grunnleggende ferdigheter

  Voksne har ifølge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene: ...

  Voksne har ifølge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne skrive
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

   

  I 2011 presiserte Kunnskapsdepartementet at voksne som trenger det og ønsker det har rett til grunnskoleopplæring. De kan ha rett til opplæring i bare grunnleggende ferdigheter, opplæring i hele fag eller deler av fag. Rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter uten å få opplæring i hele fag er presisert i Utdanningsdirektoratets rundskriv 3/2012.

  Kommunene har ansvaret for opplæringen og skal tilrettelegge og tilpasse undervisningen til den enkeltes livssituasjon. Opplæringen behøver ikke være eksamensrettet (opplæringsloven, § 4A-1).

  Les mer om regelverk på våre sider