Desk with laptop, books, lamp and a trophy. Illustration.

TEST DEG SELV

Lurer på hvordan du behersker lesing og skriving, regning, data og muntlige ferdigheter? Her finner du enkle verktøy hvor du både kan teste deg selv og bruke e-læring for å bli bedre i grunnleggende ferdigheter.

Test dine ferdigheter

Vurder dine ferdigheter

 • Bøker og en kopp med blyanter og pensel. Illustrasjon.

  Lese- og skrivesjekken

  Lese- og skrivesjekken er en selvvurdering som består av 40 spørsmål.

 • Kalkulator og mattebok. Illustrasjon.

  Regnesjekken

  Regnesjekken er en selvvurdering som består av 34 spørsmål.

 • Dataskjerm og mobil. Illustrasjon.

  Datasjekken

  Datasjekken er en selvvurdering som består av 35 spørsmål.

 • Laptop med snakkeboble. Illustrasjon.

  Muntligsjekken

  Muntligsjekken er en selvvurdering som består av 30 oppgaver.

Øv på dine ferdigheter