Desk illustration.

Denne siden er beregnet for deg som skal drive opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

 • Rakett på bøker. Illustrasjon.

  1. Læringsmål

  Læringsmålene gir eksempler på grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter.

  Læringsmålene beskriver også konkrete mål og kan brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

  Læringsmålene er samlet i et hefte som kan lastes ned og bestilles. Men kan også laste ned for hver enkelt av de fire grunnleggende ferdighetene.

  Gå til læringsmålene
 • Stablet bøker, en kopp med blyanter og pensel, og noen pluss tegn. Illustrasjon.

  2. Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

  Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

  De kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov.

  Profilene er utviklet i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

  Gå til profilene
 • Dame som leser en bok. Illustrasjon.

  3. Veilederkurs grunnleggende ferdigheter

  For deg som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter.

  Dersom du underviser/veileder på Kompetanseplusskurs er dette riktig kurs. Du må logge inn for å få kursbevis.

  Gå til kurs
 • En mann med briller bak en laptop-skjerm. Illustrasjon.

  4. Veilederkurs digitale ferdigheter

  E-læring med tips og råd for det som veileder voksne i digitale ferdigheter, for eksempel på et bibliotek eller servicetorg.

  Gå til kurs
 • Et karaktersatt dokument. Illustrasjon.

  5. Veiledningsside for lærer i bruk av tester og kartlegging

  Kompetanse Norge har utviklet kartleggingsverktøy og e-læring i grunnleggende ferdigheter. Verktøyene består av:

  • Egenvurderinger i lesing/skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter
  • Selvtester i lesing/skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter
  • E-læring i lesing/skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter
  • Spillbasert e-læring som kombinerer alle ferdigheter

  Verktøyene er gratis, er enhetsuavhengige og ligger tilgjengelig på nett for alle som ønsker å vurdere, teste eller øve på egne ferdigheter. Voksne kan bruke verktøyene på egenhånd, eller sammen med en veileder.

  Gå til veiledningsside for lærere

  Gå til veiledningsside for lærere
 • En lyspære. Illustrasjon.

  6. Metoder og eksempler

  Her finner du eksempler på metoder, modeller, rekruttering, organisering og gjennomføring av opplæring for voksne i grunnleggende ferdigheter.

  Sjekk ut metoder og eksempler