Statsborgerprøven

Informasjon til voksne innvandrere om Statsborgerprøven.

Det er prøvestedene som bestemmer når de skal arrangere prøven.

Påmelding

Du kan melde deg på Statsborgerprøven i påmeldingsportalen.

Prøven blir arrangert i alle fylker. Du kan selv velge prøvested når du melder deg på. Hvis du ikke finner noen prøve i din kommune, kan du ta kontakt med voksenopplæringsstedet i kommunen der du bor.

Påmelding til prøven er bindende.

Prøven

Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter.

Prøven er på norsk. Du kan velge mellom bokmål og nynorsk. Du kan få høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil når du tar prøven.

Frem til 13. mars 2018 får alle 32 oppgaver. Hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 24 riktige svar for å bestå prøven.

Fra 14. mars 2018 får alle 36 oppgaver i prøven fordi vi tester ut nye oppgaver. Du får ikke poeng på de nye oppgavene. Du trenger fortsatt 24 riktige for å bestå prøven.

Du finner svaret på alle oppgavene i prøven på ressursen http://www.samfunnskunnskap.no/. Du kan lese om emnene på ressursen før du skal ta prøven. Du kan ikke bruke hjelpemidler under prøven.

Vi har laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap som viser hvordan oppgavene i Statsborgerprøven kan se ut.

Tilrettelegging av prøven

Muntlig gjennomføring

Hvis ikke du har gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du må søke til kommunen du bor i om å ta prøven muntlig innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven.

Syns- eller hørselshemming

Hvis du har syns- eller hørselshemminger, må du søke til prøvestedet ditt om tilrettelegging innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven. Dette gjelder også hvis du skal ta prøven muntlig på tegnspråk.

Annen tilrettelegging

Kandidater med dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta prøven muntlig.

Hvem må ta prøven?

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk før, trenger du ikke å ta prøven på nytt.

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap.

Noen kandidater kan også få fritak fra kravet om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Du kan lese mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger her.

UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap. Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (f.eks. Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling (norskprøven) vil bli loggført.

Fusk kan bli avdekket under prøven, etter prøven eller under sensurering av besvarelser.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling (norskprøven) skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt. Hvis du har brukt hele eller deler av andre sine tekster (for eksempel fra Internett, lærebøker eller fra medelever) og presentert det som eget arbeid, blir dette vurdert som plagiat, og du får ikke en vurdering av delprøven.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Resultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

 • Hvis du har spørsmål om prøvebeviset, må du ta kontakt med prøvestedet.
 • Husk å skrive riktig adresse når du melder deg på prøven.
 • Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Hvilket resultat kan jeg få, og når kommer prøvebeviset?

PrøveMulige resultaterPrøvebevis kommer i posten etter cirka:
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
6–8 uker etter at du har tatt prøven
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven

*På norskprøven kan du få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!

Trenger du nytt prøvebevis?

Da må du kontakte stedet du tok prøven og be om kopi av prøvebeviset.

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan se prisene i oppmeldingsportalen.