Statistikk og analyse om norsk og samfunnskunnskap

Norskferdigheter er grunnlaget for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

I de fleste næringer er norskkunnskaper svært viktige, og for en del type jobber er det en forutsetning at man kan norsk for å få jobb. For mange kan manglende norskkunnskaper være en vesentlig barriere for å komme inn på arbeidsmarkedet. Norskkunnskaper kan ofte også være en forutsetning for videre utdanning.

Mer om norskferdigheter og kvalifisering

Kontakt

Pernille Birkeland

seniorrådgiver
seksjon for analyse

Type publikasjon

År

Publikasjoner

Ditt søk på ga 0 treff

Sorter på: