Virksomhetsbarometeret 2019

Forsiden av rapporten

Virksomhetsbarometeret 2019 viser at virksomhetenes udekkede kompetansebehov har hatt en moderat økning siden 2016.

Kompetanse i dagens arbeidsliv handler om mer enn utdanningsnivåer. Hvordan vi kommuniserer med andre mennesker, er også en form for kompetanse, det samme er evnen til å lære noe nytt. Derfor har vi spurt virksomhetslederne om sosial og emosjonelle ferdigheter i denne undersøkelsen. Svarene viser at de ansattes kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter er svært viktige for norske virksomheter. Vi spurte også lederne om de har ansatt personer fra ulike grupper som kan ha vansker med å få seg fast jobb, og fant at få virksomheter har ansatt personer med langvarig fravær fra arbeidslivet og uten fullført videregående skole.

Last ned rapporten (pdf)