Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere

Forsiden av rapporten

Arbeidsrettet norskopplæring gir deltakerne økt kunnskap om og bedre forståelse av norsk arbeids- og samfunnsliv, viser denne rapporten som er laget av ideas2evidence og Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Forskere bak utredningen «Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere» har undersøkt fem norskopplæringstilbud som jobber spesielt med arbeidsretting og flerspråklighet. Forskerne fant at arbeidsrettet norskopplæring kan øke deltakernes motivasjon og gi dem økt kunnskap om og bedre forståelse av norsk arbeids- og samfunnsliv. Rapporten viser at når deltakerne kan bruke språkferdigheter de allerede har inn i opplæringen, kan dette ha positive effekter på læringen av norsk. Flerspråklige lærere, språkhjelpere og flerspråklig materiell gir deltakere mulighet til å diskutere språklige problemstillinger på et mer avansert nivå enn de har mulighet til på norsk. Samtidig får lærerne mulighet til å forklare rammene og konteksten for undervisningen på en bedre måte. Støtte i andre språk bidrar til å skape trygghet i læringssituasjonen og mer aktivitet hos deltakerne. I tillegg kan flerspråklige ansatte fungere som gode forbilder og bidra til det sosiale miljøet.

Last ned rapporten (pdf)