Kompass 2020

Forsiden av rapporten

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon. Helse i et kompetansepolitisk perspektiv er temaet for denne utgaven. Vi har samlet inn og oppsummert forskning, statistikk og analyser som kan fortelle oss mer om sammenhengen mellom kompetanse og helse, og om arbeidslivets betydning for helserelatert frafall. I det siste kapitlet ser vi på et utvalg kompetansepolitiske virkemidler med et nytt perspektiv, og beskriver hvordan de kan bidra til å forebygge at personer faller fra eller forblir utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer.