Karriereveiledningens genealogi

Doktoravhandlingen er et bidrag inn i debatten om hvordan det skal legges til rette for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Avhandlingen diskuterer blant annet forståelsen og begrepene som er sentrale i karriereveiledning i dag og i et historisk perspektiv. Begreper 

Begreper som kunnskapssamfunnet, økt global konkurranse og individualisering viser at karriereveiledning blir preget av økonomisk orienterte vitensformer. Et sentralt spørsmål som stilles i avhandlingen er om det alltid har vært slik? 

Last ned avhandlingen (pdf)