Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning for personer med manglende dokumentasjon

Forsiden av rapporten

I rapporten oppsummerer NOKUT erfaringer fra et pilotprosjekt for godkjenning av  utenlandsk høyere utdanning for personer med mangelfull dokumentasjon.