Brukerundersøkelse i norskopplæringen

En lang rekke med blyanter i ulike farger som er stilt opp foran en grønn løvskog

Undersøkelse om kursdeltakernes erfaringer fra norskopplæring i kommunene. 

Rambølls undersøkelse er basert på kvalitative intervjuer, og viser at voksne innvandrere stort sett er godt motiverte for norskopplæring. De er fornøyde både med opplæringen og lærerne sine, men vil gjerne ha mer øvelse i muntlig norsk og lære å forstå ulike dialekter.

Det er en utfordring å få opplæring som er godt nok tilpasset den enkelte deltakeren. Noen synes nivået er for høyt, noen for lavt, og noen mener progresjonen går for sakte. Norskprøver virker motiverende, og er bra både for å få en vurdering av eget nivå, og for å få dokumentasjon på kompetanse i norsk.

Manglende muligheter til å praktisere norsk utenfor klasserommet er et problem for mange. Flere deltakere som ikke er i introduksjonsprogram, etterspør mulighet for språkpraksis på en arbeidsplass. Noen opplever dette som nyttig for å lære norsk, mens andre mener at de ikke har fått mulighet til å praktisere norsk på praksisplassen.

Last ned rapporten (pdf)