Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – en oppsummering av dokumenterte effekter

Forsiden av notatet

Notatet oppsummerer dokumenterte effekter av tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vi finner mange positive effekter, både for deltakernes arbeids- og hverdagsliv og for virksomhetene som gjennomfører opplæring.  

Deltakere bruker mer data, skriver og leser mer etter kurset enn de gjorde før. Andre endringer handler om økt selvtillit, mestringsfølelse og læringsmotivasjon. Mange deltakere opplever at de har blitt flinkere i jobben sin.

Virksomhetene som har arrangert opplæring trekker særlig fram effekter som bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte, og nye produksjonsløsninger. For de fleste virksomhetene har BKA vært avgjørende for at opplæring har blitt gjennomført.

Notatet baserer seg på tidligere evalueringer av BKA, blant annet ved Proba Samfunnsanalyse og Econ Pöyri.

Last ned notatet (pdf)