Hindringer for datalæring blant voksne

Fire voksne som jobber på data

Faktaarket tar for seg de viktigste årsakene til at en betydelig andel av befolkningen fremdeles har begrensede dataferdigheter.

Det viser i hvilken grad voksne opplever hindringer som mangel på interesse, behov, kurstilbud og tid. Hva som er den viktigste hindringen varierer med hvilket nivå for digital kompetanse de voksne er på.
 
Faktaarket er basert på Vox’ undersøkelse om bruk av data og Internett i den voksne befolkningen og er en oppfølging av «Fremdeles mange som står igjen» fra 2011.