Tildeling utviklingsmidler til nettskoler 2014

Vox gir tilskudd til nettskoler, slik at de kan utvikle læringsressurser og undervisningsløsninger. Se tildelingene for 2014 her.

I 2014 søkte 18 godkjente nettskoler om 28 millioner kroner til 41 prosjekter.

Tilskuddsrammen for 2014 er kr 15 700 000.

 
 
Tildelinger i 2014:
Nettskole Tildelt beløp
Akademiet Nettstudier 650 000
BI Bank og Forsikring 350 000
Campus NooA AS 400 000
CampusOnline 500 000
eCademy 600 000
FOLK Bibelskole 75 000
Folkeuniversitetet Nettstudier 400 000
Lazanor Connecting 85 000
Luftfartsskolen AS 550 000
NKI Nettstudier 6 100 000
NKS Nettstudier 3 000 000
Norsk Industri Nettskole 390 000
Norsk Nettskole AS 650 000
Næring og Samsfunn Nettskole 200 000
Opplæringskonsult AS 600 000
Scandinavian Language Training Institute AS 400 000
Senter for eiendomsfag 300 000
Stiftelsen TISIP (TISIP nettstudier) 450 000
 

Bruk av tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at nettskoler kan utvikle og utvide mulighetene for fleksibel, livslang læring. Det benyttes til utvikling av undervisningsløsninger og læringsressurser.
 
Staten gir tilskudd til nettskoler godkjent etter § 14 i Lov om voksenopplæring. Tilskuddet, etter kapittel 254, post 71, gis etter søknad.