Søke om tilskudd

Ønsker du å søke tilskudd fra oss? Her er våre aktive tilskuddsordninger.

Våre faste tilskuddsoverføringer finner du nederst på siden. Leter du etter tilskuddsordninger du har søkt på tidligere, eller om datoen har gått ut? De finner du listet opp til høyre.

Kompetansepluss

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Legg merke endringer i søknadsfristene for utlysningen «Tilskudd til kompetanseutvikling rettet mot industri og byggenæring». Les om endringene her.

Legg merke endringer i søknadsfristene for utlysningen «Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunale helse og omsorg». Les om endringene her.

Karriereveiledning

Utvikle videreutdanningstilbud og læremidler

Stipend til lærere

Forvaltning av tilskuddsoverføringer

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2020 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2017 og 2018.

For 2020 er det samla tilskotet til studieforbunda 219 641 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2020 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 236 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2020 er det samla tilskottet til dei seks sentra  97 711 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen