Samfunnskunnskapsprøve

Informasjon til voksne innvandrere om samfunnskunnskapsprøve:

Meld deg på prøven

Hvis du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap, må du kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg på gratis prøve.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap eller du har tatt prøven før, kan du melde deg på prøven her. Her vil du også finne dato for neste prøve.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDi sine nettsider.

Pris

Ta kontakt med kommunen du bor i. Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Hvis du har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du vil ta prøven på nytt, eller hvis du ikke har rett til gratis prøve, må du betale den selv.

Bekreftelse på dato for prøve

Du skal få bekreftelse på e-post og sms når du melder deg på prøven. Har du ikke fått dato, så må du ta kontakt med ditt prøvested.

Om prøven (språk, tid og eksempeloppgaver)

Prøven skal avslutte opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. På samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til faget.

Prøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøven skal være på et språk du forstår godt. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven. Du kan ta prøven på et av disse språkene:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk/kroatisk/serbisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kurdisk (sorani)
 • kurdisk (kurmanji)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pashto
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

For språkene arabisk, dari, engelsk, fransk, kurdisk (kurmanji), kurdisk (sorani), norsk (bokmål og nynorsk), pashto, somali, tigrinja og urdu kan du få høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil.

Hvis ikke prøven er tilgjengelig på et språk du forstår godt, kan du søke om å ta prøven muntlig eller ved hjelp av tolk. Du må sende søknaden til prøvestedet ditt.

Vi har laget eksempeloppgaver som viser hvordan oppgavene i prøven ser ut.

Øve til prøven

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til både samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Vi har laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap. Oppgavene viser hvordan flervalgsformatet ser ut i samfunnskunnskapsprøven.

Tilrettelegging av prøven

Lokal tilpasning

Du kan høre på den innspilte lyden på prøven, og justere skriftstørrelsen i prøven på datamaskinen. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd.

Muntlig gjennomføring

Hvis ikke du har gode nok leseferdigheter, kan du søke om å ta prøven muntlig. Du må søke til prøvestedet ditt om å ta prøven muntlig innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven. For mange vil det være nok å høre på den innspilte lyden på prøven. Hvis du vil ta prøven på et annet språk enn norsk, kan du også søke om å ta prøven muntlig med tolk. Dette gjelder kun samfunnskunnskapsprøven. Du trenger ikke uttalelse fra lege eller lignende for å søke om å gjennomføre prøven muntlig.

Syns- eller hørselshemming

Hvis du har syns- eller hørselshemminger, må du søke til prøvestedet ditt om tilrettelegging innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven. Dette gjelder også hvis du skal ta prøven muntlig på tegnspråk.

Annen tilrettelegging

Kandidater med dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven.

Resultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

 • Hvis du har spørsmål om prøvebeviset, må du ta kontakt med prøvestedet.
 • Husk å skrive riktig adresse når du melder deg på prøven.
 • Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Hvilket resultat kan jeg få, og når kommer prøvebeviset?

PrøveMulige resultaterPrøvebevis kommer i posten etter cirka:
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
6–8 uker etter at du har tatt prøven
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven

*På norskprøven kan du få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!

Trenger du nytt prøvebevis?

Da må du kontakte stedet du tok prøven og be om kopi av prøvebeviset.

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre (plagiat)
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling (norskprøven) vil bli loggført.

Fusk kan bli avdekket under prøven, etter prøven eller under sensurering av besvarelser.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling (norskprøven) skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt. Hvis du har brukt hele eller deler av andre sine tekster (for eksempel fra Internett, lærebøker eller fra medelever) og presentert det som eget arbeid, blir dette vurdert som plagiat, og du får ikke en vurdering av delprøven.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Du må kontakte kommunen der du bor. Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Hvis du har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du vil ta prøven på nytt, eller hvis du ikke har rett til gratis prøve, må du betale den selv.