Samfunnskunnskapsprøve

Informasjon til voksne innvandrere om samfunnskunnskapsprøve:

Oppmelding

Hvis du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap, må du kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg opp til gratis prøve.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap eller du har tatt prøven før, kan du melde deg opp til prøven her.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDi sine nettsider.

Prøven

Prøven skal avslutte opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. På samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til faget.

Prøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøven skal være på et språk du forstår godt. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven. Du kan ta prøven på et av disse språkene:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kroatisk
 • kurdisk (sorani)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pastho
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • serbisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

For språkene arabisk, bokmål,  dari, nynorsk, somali, sorani, tigrinja, fransk og engelsk kan du få høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil.

Hvis ikke prøven er tilgjengelig på et språk du forstår godt, kan du søke om å ta prøven muntlig eller ved hjelp av tolk. Du må sende søknaden til prøvestedet ditt.

Vi har laget eksempeloppgaver som viser hvordan oppgavene i prøven ser ut. Eksempeloppgavene er også tilgjengelige som appen «Samfunnskunnskapsprøven» i App Store og Google Play.

Prøvebevis

Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».

Prøvestedet sender deg prøvebeviset ditt i posten senest to uker etter at du har tatt prøven. Det er derfor viktig at du oppgir riktig adresse når du melder deg opp til prøve.

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Hvis du har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du vil ta prøven på nytt, eller hvis du ikke har rett til gratis prøve, må du betale den selv.