Realkompetansevurdering i høyskoler og universiteter

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en høyskole eller et universitet. Søkeren må være over 25 år og ikke ha formelt opptaksgrunnlag fra før. Realkompetansevurdering kan også gi grunnlag for fritak for deler av et studium.

Realkompetansevurdering ved opptak

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak basert på realkompetanse. Man må ha fylt minst 25 år det året man søker og ha dokumentert relevant realkompetanse. Slik dokumentasjon kan være attester fra arbeid i relevant bransje, eller annen relevant dokumentert kompetanse for studiet det søkes opptak til.

Søknaden kan leveres sentralt via Samordna opptak, eller lokalt til et studiested. Realkompetansevurderingen utføres av studiestedet som er satt som førstevalg i søknaden. Søkerens realkompetanse blir vurdert opp mot studiestedets opptakskrav til det gjeldende studiet.

Søkeren kan få sin realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass, dersom det er konkurranse om studieplassene på det aktuelle studiet.

Les mer på nettsiden til Samordna opptak

Realkompetansevurdering ved fritak

Dokumentert realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for hele eller deler av et studium. Høgskolen eller universitetet vurderer fritaket opp mot et konkret studium eller emne. Den enkelte institusjon har egne rutiner for denne vurderingen.

Veileder for realkompetansevurdering ved fritak

Kompetanse Norge har i 2020 utviklet en ny veileder i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Institusjonene kan bruke elementer fra veilederen i sine egne dokumenter etter behov.

Se veilederen

Se oversiktsside med statistikk og publikasjoner om realkompetanse.