Realkompetansevurdering i høyskoler og universiteter

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en høyskole eller et universitet. Søkeren må være over 25 år og ikke ha formelt opptaksgrunnlag fra før. Realkompetansevurdering kan også gi grunnlag for fritak for deler av et studium.

Realkompetansevurdering ved opptak

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak basert på realkompetanse. Søker bør være minst 25 år og ha dokumentert relevant realkompetanse, for eksempel attester fra arbeid i relevant bransje eller annen dokumentert kompetanse som er relevant for studiet vedkommende søker opptak til.

Søknaden kan leveres sentralt via Samordna opptak, eller lokalt til et studiested. Realkompetansevurderingen utføres av studiestedet som er satt som førstevalg i søknaden. Søkerens realkompetanse blir vurdert opp mot studiestedets opptakskrav til det gjeldende studiet.

Søkeren kan få sin realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass, dersom det er konkurranse om studieplassene på det aktuelle studiet.

Les mer på nettsiden til Samordna opptak

Realkompetansevurdering ved fritak

Dokumentert realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for hele eller deler av et studium. Høgskolen eller universitetet vurderer fritaket opp mot et konkret studium eller emne. Den enkelte institusjon har egne rutiner for denne vurderingen.

Veiledning for realkompetansevurdering ved fritak

Kompetanse Norge har utviklet en veiledning i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Institusjonene kan bruke elementer fra veiledningen i sine egne dokumenter etter behov.

Last ned veiledningen (bokmål) (pdf)

Last ned veiledningen her (nynorsk) (pdf)

Pilotprosjekter

Fire institusjoner har fått midler fra Kompetanse Norge til å utvikle og prøve ut metoder for realkompetansevurdering ved fritak.

  • Høgskolen i Oslo og Akershus har prøvd ut fritaksvurderinger for studenter i yrkesfaglærerutdanningen.
  • Høgskolen i Telemark har arbeidet med fritaksvurderinger for studenter i bachelor vernepleie i 2. og 3. studieår.
  • NTNU og HiST har samarbeidet om fritaksvurderinger for studenter på yrkesfaglærerutdanning, masterstudenter i fag- og yrkesdidaktikk og studenter på videreutdanning for yrkesfaglærere.
  • Universitetet i Nordland har prøvd ut fritaksvurderinger for ansatte på dispensasjon som pedagogiske ledere i barnehager.

Kompetanse Norge har skrevet en rapport om pilotprosjektene.

Statistikk og publikasjoner

Se oversiktsside med statistikk og publikasjoner om realkompetanse.