Realkompetansevurdering i videregående opplæring

Alle fylker har sentra hvor voksne kan få hjelp med:

  • registrering, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse
  • generell informasjon om videregående opplæring
  • informasjon om rettigheter i forbindelse med opplæring
  • informasjon om tilrettelagt opplæring og eventuell avkorting
  • informasjon om inntakskrav til høyere utdanning m.v.
  • Flere sentra har laget egne brosjyrer, registreringsskjemaer o.l.

Du finner fylket ditt i den alfabetiske listen nedenfor.

Akershus

Akershus har tre servicesentra. Mer informasjon ligger på nettsiden til Akershus fylkeskommune

Aust-Agder

I Aust-Agder kan du søke veiledning på karrieresenteret.

Buskerud

Buskerud har fire Opplærings- og utviklingssenter (OPUS):

OPUS Drammen
OPUS Hallingdal
OPUS Karriere Kongsberg
OPUS Ringerike

Finnmark

Finnmark har to godkjenningssentraler. Du finner dem hos Finnmark fylkeskommune.

Hedmark

har opprettet fem regionale sentra for voksenopplæring og realkompetansevurdering. Du finner dem hos Hedmark fylkeskommune.

Hordaland

har opprettet ti realkompetansesentra. Du finner informasjon om realkompetanse på nettsiden til Hordaland fylkeskommune. Fylkets opplæringsavdeling har følgende telefonnummer vedrørende voksenopplæring: 55 23 92 30.

Møre og Romsdal

Alle videregående skoler har ressurssenter som voksne kan henvende seg. Du finner en oversikt over voksenopplæringsfeltet på Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nordland

Du informasjon om realkompetanse i Nordland hos Nordland fylkeskommune.

Oppland

har seks ressurssentra. Du finner dem på nettsiden til Karriere Oppland.

Oslo

Kontakt Oslo voksenopplæring Servicesenter.
Her kan du kan lese mer om realkompetansevurdering i Oslo

Rogaland

Informasjon om voksenopplæring og realkompetansevurdering på videregående skoles nivå får du på Rogaland fylkeskommunes nettsted 

Sogn og Fjordane

Alt om realkompetanse og voksenopplæring finner du på nettsiden til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Svalbard

Svalbard er ikke eget fylke og har ingen fylkeskommunal virksomhet med ansvar for videregående opplæring slik som fylkene på fastlandet. Dine rettigheter er derfor knyttet til hjemfylket. Longyearbyen skole, som er en statlig grunnskole med avdeling for videregående opplæring, hjelper imidlertid med videregående opplæring, eller enkelte fag for å få generell studiekompetanse, tilbyr skolen gode og smidige ordninger innenfor den ordinære undervisningen.

Trøndelag

Du finner mer informasjon på Trøndelags nettside om realkompetansevurdering. Her finner du oversikt over Trøndelags sentre for voksenopplæring.

Telemark

Informasjon om voksenopplæring og realkompetansevurdering på videregående nivå får du hos Voksenopplæringa i Telemark og Karrieresenteret i Telemark.

Se ellers fylkeskommunens nettside.

Troms

Voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse søker elektronisk på http://www.vigo.no

Det anbefales å ta kontakt med Karriere Troms

Du kan også lese mer om voksenopplæringen i Troms fylkeskommune og deres studieverksteder.

Vest-Agder

I Vest-Agder tilbyr karrieresentrene realkompetansevurdering. Se Karriere Kristiansand, Karriere Lindesnes, Karriere Lister.

Vestfold

Her finner du informasjon om voksenopplæring og realkompetansevurdering i Vestfold fylkeskommune.

Dersom du har spørsmål vedrørende realkompetansevurdering, kan du kontakte Kompetansebyggeren Vestfold eller Vestfold fylkeskommune voksenoppleringen@vfk.no.

Østfold

Informasjon om søknadsprosedyre og vurdering av realkompetanse finner du på utdanningsportalen til Østfold fylkeskommune.