Realkompetansevurdering i videregående opplæring

Alle fylkeskommuner har sentra hvor voksne kan få hjelp med:

  • registrering, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse
  • generell informasjon om videregående opplæring
  • informasjon om rettigheter i forbindelse med opplæring
  • informasjon om tilrettelagt opplæring og eventuell avkorting
  • informasjon om inntakskrav til høyere utdanning m.v.
  • Flere sentra har laget egne brosjyrer, registreringsskjemaer o.l.

Du finner fylkeskommunen din i den alfabetiske listen nedenfor.

Agder

I Agder kan du søke veiledning på karrieresenter, og lese om videregående opplæring for voksne.

Innlandet

Informasjon om og de fem regionale sentra for voksenopplæring og realkompetansevurdering finner du på nettsiden til Innlandet fylkeskommune.

Møre og Romsdal

Alle videregående skoler har ressurssenter som voksne kan henvende seg. Du finner en oversikt over voksenopplæringsfeltet på Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nordland

Du informasjon om realkompetanse i Nordland hos Nordland fylkeskommune.

Oslo

Kontakt Oslo voksenopplæring Servicesenter.
Her kan du kan lese mer om realkompetansevurdering i Oslo

Rogaland

Informasjon om voksenopplæring og realkompetansevurdering på videregående skoles nivå får du på Rogaland fylkeskommunes nettsted 

Svalbard

Svalbard er ikke eget fylke og har ingen fylkeskommunal virksomhet med ansvar for videregående opplæring slik som fylkene på fastlandet. Dine rettigheter er derfor knyttet til hjemfylket. Longyearbyen skole, som er en statlig grunnskole med avdeling for videregående opplæring, hjelper imidlertid med videregående opplæring, eller enkelte fag for å få generell studiekompetanse, tilbyr skolen gode og smidige ordninger innenfor den ordinære undervisningen.

Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune har en oversikt over ordninger for voksne.

Trøndelag

Du finner mer informasjon på Trøndelags nettside om realkompetansevurdering. Her finner du oversikt over Trøndelags sentre for voksenopplæring.

Vestfold og Telemark

Informasjon om voksenopplæring og realkompetansevurdering på videregående nivå får du hos Vokseopplæring Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vestland

Alt om realkompetanse og voksenopplæring finner du på nettsiden til Vestland fylkeskommune

 

Viken

Informasjon om voksenopplæring i Viken.
informasjon om Karrieresentre i Viken.