Kontaktinformasjon til realkompetansevurdering i videregående opplæring

Alle fylkeskommuner har sentre hvor voksne kan få hjelp med:

  • registrering, vurdering og dokumentasjon av realkompetanse
  • generell informasjon om videregående opplæring
  • informasjon om rettigheter i forbindelse med opplæring
  • informasjon om tilrettelagt opplæring og eventuell avkorting
  • informasjon om inntakskrav til høyere utdanning med videre
  • Flere sentre har laget egne brosjyrer, registreringsskjemaer og liknande.

Du finner fylkeskommunen din i den alfabetiske listen nedenfor.

Agder

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Svalbard

Svalbard er ikke eget fylke og har ingen fylkeskommunal virksomhet med ansvar for videregående opplæring slik som fylkene på fastlandet. Dine rettigheter er derfor knyttet til hjemfylket. Longyearbyen skole, som er en statlig grunnskole med avdeling for videregående opplæring, hjelper imidlertid med videregående opplæring, eller enkelte fag for å få generell studiekompetanse, tilbyr skolen gode og smidige ordninger innenfor den ordinære undervisningen.

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestland

Viken