Robot som peker på en skjerm foran seg

Roboter konkurrerer ut ufaglærte

Økt bruk av roboter vil gi lavere etterspørsel etter arbeidskraft med bare grunnskole fram mot 2030. ...
Økt bruk av roboter vil gi lavere etterspørsel etter arbeidskraft med bare grunnskole fram mot 2030. Samtidig vil det være økt behov for arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning.

Det viser beregninger i Kunnskapsdepartementets rapport Utdanning og arbeidsmarkedet – Del II som tar for seg kompetansebehovet innen helse og omsorg, petroleum, teknologi og vekstnæringer.

Rapporten viser at evne til omstilling og kompetanseutvikling er viktig for å få til endringene vi trenger i arbeidslivet.

– Skal vi få til omstilling uten at store grupper faller ut av arbeidslivet, er vi avhengig av gode betingelser for livslang læring. Det viser hvor viktig det er å få på plass den nye veien til fagbrev for voksne, sier Xeni Dimakos, fungerende direktør i Vox.

Trenger faglærte helsefagarbeidere

Det vil fortsatt være behov for sykepleiere og helsearbeidere med fagbrev i årene som kommer på grunn av veksten i antall eldre og endringer i sykdomsforekomst. Medisinske fremskritt gjør at flere overlever alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft. Mange av disse får funksjonsreduksjon slik at de trenger mer pleie. Samtidig vil utviklingen i helseteknologi og medisinsk behandlingstilbud gi økte forventninger til helse- og omsorgssektoren.

Usikker oljebransje

Oljebransjen er mer syklisk enn mange andre bransjer og etterspørselen etter arbeidskraft er konjunkturavhengig. Dette gjør det vanskelig å forutsi fremtidig kompetansebehov, men dersom oljeprisen og tilgangen på faglært arbeidskraft fra utlandet øker, kan fremtiden for ingeniørene se annerledes ut.

Realkompetansevurdering – en viktig del av karriereveiledningen

Realkompetansevurdering er viktig for å styrke folks bevissthet om egen kompetanse, evne til å orientere seg på arbeidsmarkedet og bli aktive samfunnsdeltakere. Det kom fram på den første internasjona ...
Realkompetansevurdering er viktig for å styrke folks bevissthet om egen kompetanse, evne til å orientere seg på arbeidsmarkedet og bli aktive samfunnsdeltakere. Det kom fram på den første internasjonale biennalen om realkompetansevurdering.

En rekke beslutningstagere, forskere, tilbydere og andre aktører fra Europa, Canada og Sør-Korea var samlet på biennalen i Rotterdam i april.

Alle skal med

Madhu Singh fra UNESCOs institutt for livslang læring, understreket at realkompetansevurdering både setter i gang en refleksjonsprosess hos den enkelte, styrker selvbildet og gjør folk i stand til å søke jobber på egenhånd.

– For å bli en aktiv deltaker i samfunnet er det viktig å være klar over egen kunnskap og kompetanse. Dette er viktig både for den enkelte og samfunnet som helhet. Realkompetansevurdering kan redusere diskriminering av marginaliserte grupper og er viktig for at alle skal kunne delta i læringssamfunnet, hevdet hun.

Nyttig læringsprosess

Dr Joy Van Kleef fra Canadas institutt for Recognising Learning understreket at realkompetansevurdering også er en prosess der folk tilegner seg ny læring. Man lærer å se egne kunnskaper og erfaringer som en del av en større helhet og hvordan kunnskapen kan gjøres relevant i nye sammenhenger.

Sentral del av karriereveiledningstilbudet

Marloes Smith fra karrieresenteret Libereaux i Nederland fortalte om hvordan realkompetansevurdering var en sentral del av karriereveiledningstilbudet. Alle som ønsker en vurdering får en samtale med en coach, der temaet i samtalen er:

  • Hvem er jeg?
  • Hva kan jeg gjøre?
  • Hvor vil jeg gå?
  • Hvordan komme dit?

Deretter informerer veilederen om gangen i vurderingen, avklarerer ulike forventninger og søker kan begynne arbeidet med å samle inn dokumenter og lage en portefølje. Selve vurderingen av kompetansen foregikk også på karriereveiledningssenteret i tett samarbeid med arbeidslivet.

Den norske modellen

Til forskjell fra flere europeiske land er realkompetansevurderingen i Norge tett inkorporert i utdanningssystemet. Camilla Alfsen fra Vox mener det er en stor fordel fordi det gir vurderingen legitimitet. Hun bidro med en workshop om utviklingen av veiledninger for realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning. Hun fortalte om den norske modellen og fremhevet hvor viktig det er å ha gode rutiner og verktøy.

Mer fra konferansen

Aktuell informasjon blir fortløpende lagt ut på nettsiden til konferansen. Her kan du blant annet se video, bilder og presentasjoner fra konferansen.

Artikkelbilde

Realkompetansefilmen

Kompetanse Norge har laget en film om ulike måter å kartlegge kompetanse på. Se hvordan mangel på kartleggingsverktøy kan frambringe alternative løsninger.

Se filmen her