Artikkelbilde

Realkompetansefilmen

Kompetanse Norge har laget en film om ulike måter å kartlegge kompetanse på. Se hvordan mangel på kartleggingsverktøy kan frambringe alternative løsninger.