Spørsmål prøver

Her kan du stille generelle spørsmål om norskprøvene, samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven.

Hvis du har spørsmål om din egen prøve eller påmelding, må du ta kontakt med voksenopplæringen i din kommune.

Hva lurer du på?

* = Du må skrive i alle feltene.