Samfunns­kunnskapsprøve

samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til
samfunnskunnskapsprøven.

Vi har laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap.

Eksempeloppgavene viser hvordan samfunnskunnskapsprøven vil se ut. På oppgavene må du velge ett av tre svaralternativer. Det er ikke fasit til prøven.