Samfunns­kunnskapsprøve

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Du må klage til prøvestedet.

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt.

Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.