Personvern- og samtykkeerklæring for chat

Les personvernerklæringen og gå til chatten i boksen nederst på siden.

Informasjon og e-postadresse du aktivt gir fra deg i chatten blir i utgangspunktet lagret i ett år for å hjelpe oss å kvalitetssikre tjenesten.

Kompetanse Norge lagrer ikke informasjon om IP-adresse, men for å svare deg på chat må vi behandle IP-adressen. Dette betyr at IP-adressen slettes når chatten avsluttes.

Husk at det ikke skal oppgis personopplysninger i chatten. Dersom du oppgir personopplysninger, som du i etterkant ønsker å slette ta kontakt på prove@hkdir.no

Ved å starte chatten samtykker du til at Kompetanse Norge kan lagre samtaleloggen i denne chatten i ett år.

Data protection and declaration of consent

Information and email address you actively provide in this chat will be stored for one year to help us improve the service.

Skills Norway will not save information about your IP-address, but to be able to answer you in chat, we will need to use your IP-address. This will be deleted when the chat session is over.

Remember not to write personal information in chat. If you do give us personal information that you later want to have deleted, please contact us via our prove@hkdir.no

By starting the chat you consent to Skills Norway storing this chat conversation for one year.

 

Du kan også stille generelle spørsmål ved å sende e-post til:
prove@hkdir.no