Lytteforståelse nivå B1–B2

Lytteforståelse nivå B1–B2

Alle elevene tar samme prøve, men det er flere deler, og alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har forprøver og hovedprøver.
Forprøvene er korte og har 6-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

Du starter med en forprøve, og denne bestemmer hvilken del du får etterpå.

Forprøvene skal ta deg videre til riktig hovedprøve.

Den letteste forprøven tar deg til hovedprøve A1-A2, eller til en vanskeligere forprøve. Kan du mye, får du 3 forprøver, og mange oppgaver. Kan du ikke så mye, får du bare én forprøve. (Du kan ikke få mer enn én hovedprøve)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Viser rekkefølgen på hvordan prøvene er lagt opp med forprøve og hovedprøve

Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.

Eksempel

Eksempel på flervalgsoppgaver hvor du nederst kan se hvor mange oppgaver det er

 

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven (markert med gult). Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil:

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på B1–B2 har oppgaver på B1- og B2-nivå. (Men du vil også få A1- og A2-oppgaver i forprøvene.)

Under kan du se eksempler på de oppgavene som finnes på B1 og B2. De fleste eksempeloppgavene her er på B1- eller B2-nivå. Er du på B1-nivå, er det normalt at du ikke klarer B2-oppgavene.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare oppgaven selv om du ikke kan alle ordene.

Øv på lytteforståelse nivå B1–B2

Eksempeloppgave: «Klikk og velg»
(åpner i ny fane)
Du får høre om noe som skjer i nærområdet. Det er flere spørsmål og svar.
Du svarer ved å klikke på pilen og velge rett svar.

Oppgavene skal være på A2- og B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Klikk og dra»
(åpner i ny fane)
Du får høre om en person som har mye å gjøre. Du skal sette de gule lappene i riktig rekkefølge.

Klikk på lappene og dra dem til rett sted. Lappene skal stå i den rekkefølgen som personen gjør tingene i.

Oppgavene skal være på A2- og B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgave – to avspillinger»
(åpner i ny fane)
Du skal lytte og klikke på riktig svar.
Noen av oppgavene har samme spørsmål og svaralternativer.

Samme svar kan være riktigt flere ganger, også på oppgaver som kommer etter hverandre. For eksempel kan første svaralternativ være riktig to ganger på rad. Noen oppgaver har to spørsmål på skjermen samtidig.

Oppgavene skal være på B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver – en avspilling»
(åpner i ny fane)
Du skal lytte og klikke på riktig svar.
Noen av oppgavene har samme spørsmål og svaralternativer.

Oppgavene er på B2-nivå. B2-oppgavene spilles bare én gang.

Eksempeloppgave: «Lukeoppgave»
(åpner i ny fane)
I denne oppgaven får du høre fire personer snakke om et tema. Du får høre hver person én gang.

Du skal svare på to spørsmål om hver person: «Hvem er personen?» og «Hva uttrykker personen?»

Svar på oppgavene mens du lytter. Klikk på pilene for å få opp svaralternativene.

Du svarer ved å klikke på et alternativ. Du får først litt tid til å se på oppgaven.

Oppgavene skal være på B2-nivå.