Lytteforståelse nivå B1–B2

Lytteforståelse nivå B1–B2

Alle elevene tar samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå, eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Illustrasjon som viser prøvestrukturen

Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.

Eksempel

Eksempel på flervalgsoppgaver hvor du nederst kan se hvor mange oppgaver det er

 

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven (markert med gult). Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil:

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på B1–B2 har oppgaver på B1- og B2-nivå. (Men du vil også få A1- og A2-oppgaver i forprøvene.)

Under kan du se eksempler på de oppgave-typene som finnes på B1 og B2. De fleste eksempeloppgavene her er på B1- eller B2-nivå. Er du på B1-nivå, er det normalt at du ikke klarer B2-oppgavene.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare oppgaven selv om du ikke kan alle ordene.

Eksempeloppgaver nivå B1–B2

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgave – to avspillinger»

Du skal lytte og klikke på riktig svar.
Noen av oppgavene har samme spørsmål og svaralternativer.

Samme svar kan være riktigt flere ganger, også på oppgaver som kommer etter hverandre. For eksempel kan første svaralternativ være riktig to ganger på rad. Noen oppgaver har to spørsmål på skjermen samtidig.

Oppgavene skal være på B1-nivå.

Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver – en avspilling»

Du skal lytte og klikke på riktig svar.
Noen av oppgavene har samme spørsmål og svaralternativer.

Oppgavene er på B2-nivå. B2-oppgavene spilles bare én gang.

Eksempeloppgave: «Lukeoppgave»

I denne oppgaven får du høre fire personer snakke om et tema. Du får høre hver person én gang.

Du skal svare på to spørsmål om hver person: «Hvem er personen?» og «Hva uttrykker personen?»

Svar på oppgavene mens du lytter. Klikk på pilene for å få opp svaralternativene. Du svarer ved å klikke på et alternativ. Du får først litt tid til å se på oppgaven.

Oppgavene skal være på B2-nivå.