Leseforståelse nivå A1–A2

Leseforståelse nivå A1–A2

Alle elevene tar samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de samme oppgavene.

Lytteprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.

Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå, eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.

Det er tre forskjellige hovedprøver:

  • lett (A1-A2)
  • middels (A2-B1)
  • vanskelig (B1-B2)

 

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Illustrasjon som viser prøvestrukturen

Du har 75 minutter til hele leseprøven.

I forprøvene vil det være oppgaver som er for vanskelige for deg. Svar så godt du kan, og gå videre.

Ikke bruk lang tid på vanskelige oppgaver i forprøvene. 10-15 minutter er nok på en forprøve.

Så bør du gå videre, slik at du får nok tid til hovedprøven.

Linjen med tall under oppgavene viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven. Se bilde med tallene markert med gult:

Utsnitt av prøven med flervalgsknapper og hvor du nederst ser tallene 1 til 6 for å vise antall oppgaver

 

Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå.

De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort, mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.

Du får lette og vanskelige oppgaver gjennom hele prøven. Er en oppgave for vanskelig, bør du gå videre til neste. Det er bedre å gå tilbake til vanskelige oppgaver etter at du har gjort de lette oppgavene.

I eksempeloppgavene vil du få et rødt kryss når du svarer feil på en oppgave. På den ekte prøven kan du ikke se om du svarer riktig eller feil::

Tall 3 og 4 har et rødt kryss ved siden av og viser at du har svart feil på oppgaven

Hovedprøven på A1–A2 har oppgaver på nivå A1 og A2. (Men du kan også få B1-oppgaver i forprøvene).

Under kan du se eksempler på de oppgave-typene som finnes på A1 og A2. Noen eksempel-oppgaver er lettere enn A1, men de fleste er på A1- eller A2-nivå. Er du på A1-nivå, er det normalt at du ikke klarer A2-oppgavene.

Tips: Ikke bruk lang tid på vanskelige oppgaver. Gå videre til neste oppgave. Får du tid, kan du gå tilbake senere.

Noen oppgaver har vanskelige ord. Du kan klare oppgaven selv om du ikke kan alle ordene.

Eksempeloppgaver nivå A1–A2:
Eksempeloppgave: «Klikk i bilde og kalender» 

Du skal lese og klikke på riktig sted i bildet.
Eksempeloppgave: «Velg bilde» 

Du skal lese og klikke på riktig bilde.
Eksempeloppgave: «Velg tekst» 

Du skal lese og svare ved å klikke på en av de fire tekstene.
Eksempeloppgave: «Flervalgsoppgaver» 

Du skal lese og klikke på riktig svar.

Eksempeloppgave: «Klikk på synonym» 
(åpner i ny fane)
Du skal lese og klikke på ord eller uttrykk som i denne teksten betyr omtrent det samme som ordet/uttrykket i oppgaven. Bytter du ordet i teksten med ordet i oppgaven, skal setningen fortsatt være riktig. 

NB: Det er mange vanskelige ord i disse tekstene. Du må ikke kunne disse ordene for å klare oppgavene. Forstår du teksten som helhet, skal du klare å svare riktig.

Oppgavene er på A2- og B1-nivå.