Norskprøve

Norskprøven har fire delprøver:

 • Leseprøve (inntil 75 minutter)
 • Lytteprøve (25–50 minutter)
 • Prøve i skriftlig fremstilling. (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
 • Muntlig prøve (20–30 minutter)

Leseprøven og lytteprøven er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på.

Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Har du mange riktige svar, får du flere og vanskeligere oppgaver. Lytteprøven vil bli lenger når du svarer riktig på flere spørsmål.

Prøve i skriftlig fremstilling er en skriftlig prøve. Du får oppgaver som du skal skrive svar til. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på.

Muntlig prøve har en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på.

Antall ord

På mange oppgaver i skriveprøven står det for eksempel «skriv cirka 50-80 ord». Dette er ment som en hjelp når du skriver. Våre sensorer leser alltid hele teksten du leverer. Dette gjelder alle prøvenivåene.

Ord og uttrykk

Du trenger ikke å bruke uttrykk som for eksempel «i ny og ne» eller «alfa og omega» i besvarelsen din. Hvis du bruker uttrykkene feil, så kan du få dårligere resultat. Dette gjelder alle nivåer, også B2.

Vil du vite hvordan prøvene vurderes, se vurderingsskjema her:

Vurderingsskjema – skriftlig (bokmål, pdf)
Vurderingsskjema – muntlig (bokmål, pdf)

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver) Her finner du framtidige prøvedatoer (periode, resultat)

Hvilke nivå skal du velge?

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på muntlig prøve og prøve i skriftlig framstilling. Du trenger ikke det for leseprøven eller lytteprøven.

Du kan få hjelp til å velge nivå. Du kan også fylle ut et skjema (pdf) som du kan vise læreren. Du kan også spørre læreren din på prøvestedet.

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve.

Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1

Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

Hva må jeg gjøre for å få bedre resultat?

For å nå et høyere nivå, må du forbedre språket på mange måter:

 • Du må kunne bruke språket mer fleksibelt og mer presist, i flere (uvante) situasjoner, og om flere emner.
 • På høyere nivåer forstår du talespråk også når det er bakgrunnslyd eller flere som snakker samtidig. Du kan lese lange tekster, også når strukturen ikke er så klar.

En lærer kan forklare og gi råd om hva du skal gjøre for å bli enda bedre og komme til neste nivå.

 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter.

Du kan justere lyd på høretelefonene og skriftstørrelse i prøven på datamaskinen du bruker på prøvestedet. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd. Du kan øve på prøvene for å finne ut hvordan dette virker på forhånd.

Er du ikke god nok til å lese, kan du søke om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Ser eller hører du dårlig, må du søke til prøvestedet ditt om å få ta en tilrettelagt prøve for blinde, synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Se «Prøve for tegnspråkbrukere» for mer informasjon og eksempelprøver.

Har du dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan du også ha rett til tilrettelegging av prøven.

Du må kontakte prøvestedet ditt raskest mulig, men senest tre dager etter at du meldte deg på prøven.

Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette legger du ved søknaden om tilrettelegging.

Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta prøven muntlig.

Juks

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 •  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Juks, eller forsøk på juks kan gjøre at

 • du må gå fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden. Dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve
 • du må vente ett år før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale for prøven neste gang du tar prøven

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling vil bli loggført.

Vi kan finne ut at du jukser under prøven, etter prøven eller når vi retter prøven du har tatt.

Hvis du blir tatt for å jukse, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat/kopiering

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt.

Plagiat er når du har brukt hele eller deler av andre sine tekster, for eksempel hentet fra internett, lærebøker eller fra medelever og du leverer teksten som ditt eget arbeid. . Dette gjelder også om du har lært deg tekst utenat og bruker det i prøven din. Blir du  tatt i plagiat vil du ikke få resultat på delprøven.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.