Norskprøve

Neste prøveperiode: Norskprøve høst er mandag 14. september til og med fredag 25. september

Påmelding norskprøve høst åpner mandag 24. august og varer til og med fredag 28. august.

Du vil få informasjon om dato for delprøven senest to uker før prøven.

Ikke alle prøvesteder gjennomfører prøver i periodene du ser i tabellen. Du må lese på kommunens nettside for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoer 2020:

2020  
NORSKPRØVE SOMMER 2020 DATOER
Påmelding norskprøve sommer

onsdag 15. april til og med mandag 20. april
Prøveperiode mandag 18. mai til og med fredag 5. juni
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer) til og med mandag 20. juli
   
NORSKPRØVE HØST 2020 DATOER
Påmelding norskprøve høst mandag 24. august til og med fredag 28. august
Prøveperiode mandag 14. september til og med fredag 25. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 19. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve høst) til og med mandag 16. november
   
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATOER
Påmelding norskprøve vinter mandag 2. november til og med fredag 6. november
Prøveperiode mandag 30. november til og med fredag 4. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med mandag 8. februar 2021

 

Vil du vite mer om prøven? Påmeldingen er stengt