Norskprøve

Neste prøveperiode: Norskprøve vinter er mandag 30. november til og med fredag 11. desember 

Du vil få informasjon om dato for delprøven senest to uker før prøven.

Ikke alle prøvesteder gjennomfører prøver i periodene du ser i tabellen. Du må lese på kommunens nettside for å finne ut når du kan ta prøven.

Prøvedatoer 2020 og 2021:

2020  
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATOER
Prøveperiode mandag 30. november til og med fredag 11. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med mandag 8. februar 2021


Prøvedatoene for gjennomføring av C1-prøven: 14. –15 desember.

Prøvedatoer 2021:

2021  
NORSKPRØVE VÅR 2021 DATOER
Påmelding norskprøve vår

mandag 18. januar til og med fredag 22. januar
Prøveperiode mandag 15. mars til og med fredag 19. mars
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra fredag 9. april
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vår) til og med mandag 7. mai
   
NORSKPRØVE SOMMER 2021 DATOER
Påmelding norskprøve sommer onsdag 14. april til og med tirsdag 20. april
Prøveperiode tirsdag 18. mai til og med fredag 28. mai
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra tirsdag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer) til og med mandag 20. juli
   
NORSKPRØVE HØST OG VINTER 2021 INGEN DATOER ENNÅ
Prøvedatoene for gjennomføringen høst og vinter 2021 er ikke endelig fastsatt. Datoene vil bli publisert i løpet av høsten 2020.  

 

Vil du vite mer om prøven? Skal du melde deg på prøven?