Norskprøve

Neste prøveperiode: Norskprøve høst  23. september til og med  27. september 2019

Ikke alle prøvesteder gjennomfører prøver i periodene du ser i tabellen. Du må lese på kommunens nettside for å finne ut når du kan ta prøven.

Du kan ta prøven på disse datoene i 2019:

Påmeldingsperiode mandag 26. august til og med fredag 30. august
Norskprøve høst mandag 23. september til og med fredag 27. september
   
Påmeldingsperiode mandag 4. november til og med fredag 8. november
Norskprøve vinter  mandag 2. desember til og med tirsdag 10. desember
NORSKPRØVE SOMMER

DATOER

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt  på e-post

fra 20. juni

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (for norskprøve sommer) 

fra 20. juni til og med torsdag 18. juli

   
NORSKRPRØVE HØST

DATOER

Melde opp til norskprøve høst mandag 26. august til og med fredag 30. august 
Prøveperiode mandag 23. september til og med fredag 27. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt  på e-post fra 24. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (for norskprøve høst)  til og med 21. november
   
NORSKPRØVE VINTER DATOER
Melde opp til norskprøve vinter mandag 4. november til og med fredag 8. november  
Prøveperiode mandag 2. desember til og med tirsdag 10. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra 9. januar 2020
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med 6. februar 2020
Påmeldingen er stengt