Norskprøve

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Neste prøvepåmelding:

Du kan melde deg på prøven om: 40 dager

Du kan melde deg på norskprøve vinter mandag 1. november klokka 09:00 til og med fredag 5. november klokka 23:59.

Du kan melde deg på prøven fire ganger i året (vinter, vår, sommer og høst).

Norskprøve vinter arrangeres i perioden fra mandag 6. desember til og med fredag 10. desember

Du vil få informasjon om dato for delprøven senest to uker før prøven.

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)


Er du ikke bosatt i Norge? 

Trondheim Voksenopplæring tar i mot påmeldinger om du er bosatt i utlandet og ikke tilhører en kommune i Norge. 

Informasjon om påmelding

Du velger selv om du vil melde deg på alle delprøver samtidig eller bare til én av dem (lese, lytte, muntlig og skriftlig framstilling).

Du velger hvilke nivå du skal ta (A1–A2, A2–B1, B1–B2) når du melder deg på prøven. Påmeldingen er bindende.

Det er ikke lov å ta samme delprøve flere ganger i samme prøveperiode. Hvis du tar samme delprøve flere ganger i samme prøveperiode, vil bare resultatet fra den første gjennomføringen være gyldig.

Det er veldig viktig at du fullfører hele påmeldingen. Du må velge hvordan du betaler for prøven. Du er påmeldt når du har fått en bekreftelse på sms og e-post.

Du må skrive riktig adresse når du melder deg på prøven. Har du flyttet og fått ny adresse, så må du si ifra til prøvestedet.

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Nivåene er fra Det felles Europeiske rammeverket for språk.

Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve.

Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1

Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

Hva må jeg gjøre for å få bedre resultat?

For å nå et høyere nivå, må du forbedre språket på mange måter:

  • Du må kunne bruke språket mer fleksibelt og mer presist, i flere (uvante) situasjoner, og om flere emner.
  • På høyere nivåer forstår du talespråk også når det er bakgrunnslyd eller flere som snakker samtidig. Du kan lese lange tekster, også når strukturen ikke er så klar.

En lærer kan forklare og gi råd om hva du skal gjøre for å bli enda bedre og komme til neste nivå.

Hva koster prøven?

Din kommune bestemmer hva prøven skal koste. Prisen kan variere mellom 300,- og 2 200,- kroner. Du finner de riktige prisene i påmeldingsportalen.

Du kan også ta kontakt med prøvestedet for å få vite hva prøvene koster hos dem.

Det er prøvestedene som har ansvar for betalingen. Vanlige måter å betale på er bankkort (når du fyller ut skjemaet i påmeldingsportalen), i nettbank, få faktura eller etter avtale med prøvestedet. Påmeldingen er ikke gyldig før du har betalt.

Når kommer innkallingen til prøven?

Du vil få innkallingsbrev/-e-post fra prøvestedet to uker før du skal ta prøven. I brevet får du vite dato, klokkeslett og stedet du skal møte til prøven. Det er vanlig at skriftlig prøve og muntlig prøve er på to forskjellige datoer.

Har spørsmål om dato for prøven din, må du kontakte prøvestedet ditt.

Har du ikke mulighet til å ta prøven?

Påmeldingen til prøvene er bindende. Det betyr at når du melder deg på prøven, må du betale for den selv om du ikke kan ta den.

Har du rett til én gratis prøve, men kan ikke ta prøven, må du betale for neste prøve. Sykemelding er gyldig fravær, og du kan ta prøven seinere.

Du må ta kontakt med prøvestedet ditt for å melde deg av prøven.

Hvem kan ta norskprøven?

Flere prøvesteder arrangerer prøven kun for de som tilhører kommunen. Tilhører du ikke en kommune eller bor i utlandet? Da må du sjekke med et prøvested i en kommune om du kan ta prøven hos dem. Du må gjøre det FØR du melder deg på prøven. Eller du kan miste plassen.

Det er ingen prøver som blir arrangert i utlandet.

Har du rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan du ta alle delprøvene gratis én gang. Det er prøvestedet som melder deg opp til gratis prøve.

Har du ikke rett til gratis opplæring, må du betale for prøven.
Tar du den på nytt, må du betale for prøven.

Du må melde deg opp til prøven selv. Det gjør du når påmeldingen er åpen. Lenken vil være aktiv på toppen av denne siden.

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)