Norskprøve

Ønsker du å klage på formelle feil ved prøven?

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven. Kontakt prøvestedet ditt.

Ønsker du å klage på resultatet?

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling.
Når du klager kan du få samme resultat, et dårligere resultat eller et bedre resultat.
Du kan IKKE klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven eller på muntlig prøve.

For å klage på resultat
(delprøve skriftlig framstilling)

Fristen for å klage er tre uker etter du fikk resultatet.

Norsprøve sommer - delprøve skriftlig framstilling:

Du har mulighet til å klage om 1 dag

Klageskjema er stengt

Når får du svar på klagen?

Det tar 4–6 uker før du får svar på klage. Når det er mange klager vil det ta litt lengre tid.

Har du tenkt å melde deg opp til ny prøve før du har fått svar?

Får du et bedre resultat fra klagebehandlingen og ikke vil ta prøven på nytt likevel? Da må likevel betale for prøven du har meldt deg på til.