Norskprøve

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Ønsker du å klage på resultatet?

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling.
Når du klager kan du få samme resultat, et dårligere resultat eller et bedre resultat.
Du kan IKKE klage på nytt etter at du har fått resultatet fra klagebehandlingen.

Du kan IKKE klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven eller på muntlig prøve.

For å klage på resultat 

Delprøve skriftlig framstilling

Fristen for å klage norskprøven har gått ut, den var fra 22. juni til og med 20. juli kl. 23:59. 

Når får du svar på klagen?

Det tar 4–6 uker før du får svar på klage. Når det er mange klager, vil det ta litt lengre tid.

Ønsker du å klage på formelle feil ved prøven?

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven. Kontakt prøvestedet ditt.

Har du tenkt å melde deg opp til ny prøve før du har fått svar?

Får du et bedre resultat fra klagebehandlingen og ikke vil ta prøven på nytt likevel? Du må likevel betale for prøven du har meldt deg på til.