Norskprøve

Per 17. mars holder mange prøvesteder stengt for gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap, på grunn av smitteverntiltak. Hvis prøvestedet ditt er stengt, vil det bety at du ikke kan ta prøven før det åpner igjen. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Ønsker du å klage på resultatet?

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling.
Når du klager kan du få samme resultat, et dårligere resultat eller et bedre resultat.
Du kan IKKE klage på nytt etter at du har fått resultatet fra klagebehandlingen.

Du kan IKKE klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven eller på muntlig prøve.

For å klage på resultat 

Delprøve skriftlig framstilling

Fristen for å klage norskprøven vår vil være fra resultatene sendes ut 9. april til og med 7. mai. 

Gå til skjema for å klage på resultat norskprøve

Når får du svar på klagen?

Det tar 4–6 uker før du får svar på klage. Når det er mange klager, vil det ta litt lengre tid.

Ønsker du å klage på formelle feil ved prøven?

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven. Kontakt prøvestedet ditt.

Har du tenkt å melde deg opp til ny prøve før du har fått svar?

Får du et bedre resultat fra klagebehandlingen og ikke vil ta prøven på nytt likevel? Du må likevel betale for prøven du har meldt deg på til.