eller

Ane Hege Nøstvold

seksjonsleder

seksjon for forvaltning

Brikt Julian Utstrand Sagbakken

rådgiver

seksjon for norskprøver

Cathinca Fritzvold Hatlem

seksjonsleder

seksjon for karriereveiledning

Dag Martinsen (permisjon)

seksjonsleder

seksjon for HR og ikt

Ellen Borg

ledelseskoordinator

stab

Guro Aardal Hagen (permisjon)

avdelingsleder

avdeling for kommunikasjon

Kristoffer Gjelseth Dalbak

førstekonsulent

seksjon for analyse

Lisbeth Salomonsen von Mehren

seniorrådgiver

seksjon for norskprøver

Magnus Fodstad Larsen

seksjonsleder

seksjon for analyse

Pia Elisabeth Ianke

seniorrådgiver

seksjon for analyse

Rolf Jørund Knudsen

seniorrådgiver

seksjon for HR og ikt