eller

Brikt Julian Utstrand Sagbakken

rådgiver

seksjon for norskprøver

Ellen Borg

ledelseskoordinator

Jon Helgheim Holte

seniorrådgiver

seksjon for analyse

Lisbeth Salomonsen von Mehren

seniorrådgiver

seksjon for norskprøver

Pia Elisabeth Ianke

seniorrådgiver

seksjon for analyse