eller

Brikt Julian Utstrand Sagbakken

rådgiver

seksjon for norskprøver

Ellen Borg

ledelseskoordinator

Lisbeth Salomonsen von Mehren

seniorrådgiver

seksjon for norskprøver

Pia Elisabeth Ianke

seniorrådgiver

seksjon for analyse