Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Vi i Kompetanse Norge er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Inntil videre finner du oss akkurat her, akkurat som før.

Når vi flytter herfra, skal vi sørge for å invitere deg med på flyttelasset.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver fra NOKUT.

Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.