Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

Kompetanse Norge sørger for:

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring
  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling
  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida
  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver
  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning og informasjon om utdanning og arbeid.

Kompetanse er evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger og hvordan vi bruker dem sammen. Kompetansepolitikk er summen av ambisjoner og tiltak for å utvikle og ta i bruk kompetansen i hele befolkningen.

Kompetanse gir muligheter:

Vi er organisert slik og her er vi som jobber i Kompetanse Norge.

Følgende sekretariat ligger hos oss:

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon hvor vi beskriver vi sentrale kompetansepolitiske virkemidler innen arbeids-, utdannings- og integreringsfeltet.

Lærebedrift

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Logo for lærlingordningen