Vox skifter navn til Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 slått fast at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til Kompetanse Norge.

Gina Lund, direktør i Vox

– Norge står overfor en omstilling og det er bred enighet om at utfordringene må møtes med ytterligere satsing på kompetanse. Da må også navnet på det samordnede organet for kompetansepolitikken ha et navn som gjenspeiler dette nasjonale samfunnsoppdraget, sier Gina Lund, direktør i Vox.

Navnet Kompetanse Norge vil gjelde fra 1. januar 2017.

– Siden opprettelsen i 2001 er vårt mandat betydelig endret. Verken Vox, Voksenopplæringsinstituttet, som vi het fra starten, eller Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som vi heter inntil den varslede navneendringen, gjenspeiler det mandatet vi har i dag, sier Lund.

Fra 1. januar vil nettstedet vox.no skifte til kompetansenorge.no og kompetansenoreg.no.