Utdanning.no til Kompetanse Norge

Karriereveiledningsavdelingen i Utdanningsdirektoratet ble 1. januar overført til Kompetanse Norge. De fortsetter arbeidet med det viktige nettstedet utdanning.no.

forside utdanning.no

– Vi er veldig glade for å få utdanning.no til oss. Det er en viktig tjeneste som mange bruker, og vi ser store fordeler ved at også denne delen av karriereveiledningsarbeidet hører til hos Kompetanse Norge, sier Anders F. Anderssen, fungerende direktør.

Det nye navnet på enheten er seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. De holder fremdeles til i Tromsø og samlokaliseres med Kompetanse Norge, Diku og Udir i nytt bygg der til våren.