Tildeler 46 millioner til bransjeprogrammene

Det er tid for kompetansepåfyll, og Kompetanse Norge deler ut midler til kompetansetiltak i hele ti forskjellige bransjeprogram.

Illustrasjon som viser ulike kursaktiviteter som å sitte foran en pc, snakke sammen og lese på mobil

– Kompetansepolitiske virkemidler har blitt svært viktig for å møte den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien. I den sammenhengen spiller bransjeprogrammet en vesentlig rolle, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, og understreker at kompetansepåfyll nå er viktigere enn noen gang.

Bransjeprogram er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling i de bransjene som inngår i programmet. Tildelingene gjennom programmet skal gi flere ansatte, permitterte og arbeidsledige sjansen til å skaffe seg mer kompetanse slik at de blir stående i arbeid eller finner seg ny jobb. Nå får bransjeprogrammene over 46 millioner kroner til å starte opp nye etter- og videreutdanningstilbud for om lag 4 500 personer.

Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjene, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak.

– Flott mulighet til å styrke de ansattes kompetanse

Det er bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor som får den klart største delen av kompetansepotten.

– Vi i programområdestyret for bransjeprogrammet for kommunale helse- og omsorgstjenester er glade for denne satsingen og det gode tilfanget av søknader. Vi har kunnet tildele midler til nyutvikling av tilbud og bidratt til at eksisterende tilbud har fått større spredning, sier Hanne Børrestuen i KS.

Bransjeprogrammene for anleggsbransjen, maritim sektor og mat- og drikkevareindustrien er de neste på listen over program som får mest penger.

– Dette gir våre medlemmer en flott mulighet til å styrke de ansattes kompetanse som vi anbefaler dem å benytte seg av. Eksamens-forberedende kurs for å få fagbrev, opplæringen i praktisk utførelse og omlegging av VA-ledningsanlegg og kurs for håndtering av fremmede arter er svært aktuelle kurs for våre entreprenører, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i Maskinentreprenørenes forbund.

Økt behov for kompetansepåfyll

Kompetanse Norge har fått en betydelig økning i sine tilskuddsmidler for å avhjelpe pandemikrisen.

– Den norske regjeringen har iverksatt flere krisepakker på kompetanseområdet som Kompetanse Norge har ansvaret for å iverksette. Det handler særlig om å styrke mulighetene for permitterte og ledige til å bruke ledighetsperioden til å øke kompetansen. For mange har jobben blitt borte slik at de må skaffe seg ny kompetanse for å få seg ny jobb. For andre handler det om at den jobben de kommer tilbake til ikke er den samme som den de ble permittert fra. Krisen har rammet skjevt, slik de fleste økonomiske kriser gjør. De som har minst kompetanse er mest utsatt. Innvandrere med svake norskferdigheter og de som ikke som ikke har gjennomført videregående, er mest utsatt. De må få mulighet til å skaffe seg kompetanse som gjør at de kan stå sterkere på arbeidsmarkedet, sier Skule.

Fakta om bransjeprogram:

Bransjeprogram er en viktig del av regjeringens Utdanningsløft, som er en satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå.

Bransjeprogrammene er et spleiselag hvor staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter eller andre typer kompetanseutvikling.

Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

Det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer.

Kompetansetilbudene er korte og fleksible slik at de kan tas av personer i jobb.

Disse bransjeprogrammene får penger:

Bransjeprogram

Utlysning

Antall tildelinger

Innvilget tilsagnsbeløp

Anleggsbransjen

kr 5 000 000

16

kr 8 363 250

Kommunal helse- og omsorgssektoren

kr 8 000 000

11

kr 17 867 633

Industri og byggenæringen

kr 9 000 000

1

kr 1 270 667

Maritim sektor

kr 6 000 000

4

kr 4 576 500

Olje-, gass og leverandørindustrien

kr 6 000 000

5

kr 4 060 290

Elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæring

kr 5 000 000

3

kr 958 850

Frisørnæringen

kr 4 000 000

0

kr 0

Detalj- og faghandelen

kr 6 000 000

9

kr 2 196 560

Mat- og drikkevareindustrien

kr 3 000 000

19

kr 4 466 867

Reiselivsnæringen

kr 2 500 000

10

kr 2 713 485

Sum

kr 54 500 000

78

kr 46 474 102

 

Til bransjeprogrammet for frisørnæringen kom det ingen søknader.

Disse prosjektene får penger:

Bransjeprogram

Søker

Sted

Hvilket område innenfor utlysningen søkes det på?

Planlagt oppstartsdato for opplæringen

Opplæringen er planlagt fullført:

Tilsagnsbeløp

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

14.06.2021

02.06.2022

kr 294 400

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

17.08.2021

02.06.2022

kr 321 600

Bransjeprogram anlegg 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Lederutdanning tilpasset anleggsbransjen - på fagskolenivå

03.01.2022

28.02.2023

kr 2 080 000

Bransjeprogram anlegg 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Prosjektledelse tilpasset ledere/mellomledere i anleggsbransjen

01.06.2021

28.02.2023

kr 2 555 000

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

02.06.2022

kr 322 400

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET

Oslo

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

30.11.2021

kr 402 000

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 213 100

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 198 100

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 208 100

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 193 300

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 193 300

Bransjeprogram anlegg 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

23.08.2021

14.11.2021

kr 227 900

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

13.09.2021

28.11.2022

kr 387 350

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

15.09.2021

25.05.2022

kr 191 675

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

15.09.2021

25.05.2022

kr 191 675

Bransjeprogram anlegg 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater innen anleggstekniske fag

14.09.2021

29.11.2022

kr 383 350

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

DIN KOMPETANSE AS

LARVIK

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

03.05.2021

31.12.2021

kr 49 500

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

10.05.2021

30.11.2021

kr 162 330

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

10.05.2021

30.11.2021

kr 187 230

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

KRICHA24 AS

MOLDE

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

05.05.2021

19.05.2021

kr 260 000

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET

Oslo

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

23.08.2021

15.12.2021

kr 138 500

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET

Oslo

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

23.08.2021

30.05.2022

kr 362 700

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Formelle kompetanseutviklingstilbud for butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

06.09.2021

01.07.2022

kr 597 000

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

02.08.2021

02.05.2022

kr 219 650

Bransjeprogram detalj-/faghandel 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Ikke-formelle kompetanseutviklingstilbud for butikkmedarbeidere og/eller butikksjefer i små- og mellomstore bedrifter

09.08.2021

06.12.2021

kr 219 650

Bransjeprogram elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen 2021

FAGSKOLEN VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN

SKIEN

Tekniske fag, med tema

24.08.2021

12.10.2021

kr 100 000

Bransjeprogram elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen 2021

FOLKEUNIVERSITETETS FAGSKOLE AS

OSLO

Ledelsesfag, med tema

23.08.2021

15.11.2021

kr 657 200

Bransjeprogram elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

BERGEN

Ledelsesfag, med tema

16.08.2021

09.05.2022

kr 201 650

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

IKU AGDER AS

KRISTIANSAND S

Utvikling av tiltak som skal fremme Fagbrev på jobb-ordningen.

03.05.2021

30.04.2022

kr 357 000

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

16.08.2021

15.06.2023

kr 4 500 000

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN I HORDALAND

BERGEN

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

16.08.2021

17.12.2021

kr 1 022 000

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

03.01.2022

18.06.2023

kr 4 527 000

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Utvikling av tiltak som skal fremme Fagbrev på jobb-ordningen.

23.08.2021

18.10.2021

kr 166 150

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN KRISTIANIA AS

OSLO

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

26.08.2021

24.06.2022

kr 1 730 640

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN KRISTIANIA AS

OSLO

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

25.08.2022

23.06.2023

kr 2 046 500

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

AOF ØSTFOLD

FREDRIKSTAD

Utvikling av tiltak som skal fremme Fagbrev på jobb-ordningen.

15.09.2021

30.11.2022

kr 946 700

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

FAGSKOLEN ROGALAND AVD STAVANGER OFFSHORE TEKN SKOLE

STAVANGER

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

03.01.2022

17.06.2022

kr 700 000

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

NTNU I GJØVIK

GJØVIK

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

23.08.2021

21.08.2023

kr 371 643

Bransjeprogram Helse- og omsorg 2021

AOF FAGSKOLEN

HAUGESUND

Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som, enkeltvis og/eller i tverrfaglig team/grupper, driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren.

01.09.2022

15.06.2023

kr 1 500 000

Bransjeprogram industri- og byggenæringen 2021

FAGSKOLEN I HORDALAND

BERGEN

Fagskoletilbud med annen tematikk

08.02.2022

30.06.2022

kr 1 270 667

Bransjeprogram maritim sektor 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Opplæringstilbud for maritim sektor

23.08.2021

14.11.2021

kr 208 900

Bransjeprogram maritim sektor 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Opplæringstilbud for maritim sektor

23.08.2021

14.11.2021

kr 174 300

Bransjeprogram maritim sektor 2021

FAGSKULEN I SOGN OG FJORDANE MARITIM AVD MÅLØY

DEKNEPOLLEN

Videreutdanningstilbud på universitets-, høgskole- eller fagskolenivå i

01.09.2021

31.12.2022

kr 3 704 000

Bransjeprogram maritim sektor 2021

NTNU I ÅLESUND

ÅLESUND

Videreutdanningstilbud på universitets-, høgskole- eller fagskolenivå i

01.01.2022

30.06.2022

kr 489 300

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

30.08.2021

14.09.2021

kr 181 250

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.09.2021

30.10.2021

kr 170 000

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.10.2021

30.10.2021

kr 151 200

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.11.2021

30.11.2021

kr 181 250

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.11.2021

15.12.2021

kr 181 250

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.01.2022

15.02.2022

kr 103 750

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.12.2021

30.01.2022

kr 181 250

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.02.2022

15.03.2022

kr 133 750

Bransjeprogram mat og drikke 2021

SINTEF MANUFACTURING AS

RAUFOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.03.2022

15.04.2022

kr 181 250

Bransjeprogram mat og drikke 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

 

 

 

kr 255 000

Bransjeprogram mat og drikke 2021

EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS

MOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

10.09.2021

31.12.2021

kr 147 600

Bransjeprogram mat og drikke 2021

AOF VESTLANDET - AGDER

HAUGESUND

Ikke-formelle opplæringstilbud i

16.08.2021

23.05.2022

kr 306 600

Bransjeprogram mat og drikke 2021

EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS

MOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.10.2021

30.04.2022

kr 147 600

Bransjeprogram mat og drikke 2021

EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS

MOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.09.2021

30.04.2022

kr 147 600

Bransjeprogram mat og drikke 2021

EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS

MOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.09.2021

30.09.2022

kr 368 100

Bransjeprogram mat og drikke 2021

EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS

MOSS

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.06.2021

30.04.2022

kr 110 267

Bransjeprogram mat og drikke 2021

TRØNDELAG HØYERE YRKESFAGSKOLE

STJØRDAL

Tilbud på fagskolenivå i Spekevareproduksjon for operatører

01.09.2022

20.06.2023

kr 696 000

Bransjeprogram mat og drikke 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Ikke-formelle opplæringstilbud i

01.06.2021

31.12.2021

kr 252 650

Bransjeprogram mat og drikke 2021

NODUS AS

HØYANGER

Ikke-formelle opplæringstilbud i

15.05.2021

01.01.2022

kr 570 500

Bransjeprogram olje og gass 2021

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

HAUGESUND

Opplæringstilbud for olje-, gass- og leverandørindustrien

16.08.2021

03.06.2022

kr 714 500

Bransjeprogram olje og gass 2021

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

OSLO

Opplæringstilbud for olje-, gass- og leverandørindustrien

23.08.2021

14.11.2021

kr 208 900

Bransjeprogram olje og gass 2021

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

TRONDHEIM

Videreutdanningstilbud for olje-, gass- og leverandørindustrien som dekker kompetansebehov innen

10.02.2022

10.05.2022

kr 353 570

Bransjeprogram olje og gass 2021

UNIVERSITETET I STAVANGER

STAVANGER

Videreutdanningstilbud for olje-, gass- og leverandørindustrien som dekker kompetansebehov innen

16.08.2021

31.12.2022

kr 1 391 660

Bransjeprogram olje og gass 2021

UNIVERSITETET I STAVANGER

STAVANGER

Videreutdanningstilbud for olje-, gass- og leverandørindustrien som dekker kompetansebehov innen

16.08.2021

01.07.2022

kr 1 391 660

Bransjeprogram reiseliv 2021

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

HAUGESUND

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen

14.06.2021

18.10.2021

kr 259 150

Bransjeprogram reiseliv 2021

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

HAUGESUND

Yrkesnorsk rettet mot kokkefaget

17.06.2021

22.10.2021

kr 259 150

Bransjeprogram reiseliv 2021

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

HAUGESUND

Yrkesnorsk rettet mot resepsjonsfaget

15.06.2021

20.10.2021

kr 259 150

Bransjeprogram reiseliv 2021

STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET

Oslo

Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen

15.09.2021

30.11.2021

kr 88 500

Bransjeprogram reiseliv 2021

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

HAUGESUND

Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen

16.06.2021

15.10.2021

kr 259 150

Bransjeprogram reiseliv 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen

01.09.2021

15.12.2021

kr 234 375

Bransjeprogram reiseliv 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Reiselivsfag på engelsk (korte og ikke-formelle kurs) innen temaer knyttet til

11.10.2021

19.12.2021

kr 156 250

Bransjeprogram reiseliv 2021

FAGSKOLEN I VIKEN ADMINISTRASJON

SARPSBORG

Reiselivsfag på engelsk (korte og ikke-formelle kurs) innen temaer knyttet til

11.10.2021

19.12.2021

kr 156 250

Bransjeprogram reiseliv 2021

KOMPETANSEHUSET NEO AS

OSLO

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen

03.05.2021

09.09.2021

kr 247 510

Bransjeprogram reiseliv 2021

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

BERGEN

Reiselivsfag på engelsk i tema

12.01.2022

20.05.2022

kr 794 000

SUM

         

kr 46 474 102