Styrker opplæring i arbeidslivet

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet. Tiltakene samles under det nye navnet Kompetansepluss.

Baker med melsekk

Regjeringen satser på kompetanse for å styrke utsatte arbeidstakere i et tøft arbeidsmarked. BKA og BKF får de nye navnene Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet.

− Denne satsingen er veldig gledelig og nødvendig. Raske endringer i arbeidslivet er blitt det normale, og omstillingene vi står overfor må møtes med mer kompetanse, sier Vox-direktør Gina Lund.

Foreslår økte midler

Det legges opp til en økning på 15 millioner til Kompetansepluss arbeidsliv og 5 millioner til Kompetansepluss frivillighet i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Vox, som forvalter ordningen, skal lyse ut de ekstra midlene rettet mot private virksomheter i næringer på Sør- og Vestlandet som er sterkest berørt av lavere oljepris.

− Det er viktig at innsatsen nå rettes inn mot de områdene i Norge som trenger det mest. For å takle omstillingene, er vi helt avhengige av at folk kan utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb, sier Gina Lund.

Bidrar til integrering

I 2015 ble norsk innført som en del av opplæringen gjennom BKA og BKF. 46 prosent av søknadene var om midler til dette, og norskopplæring vil fortsette gjennom Kompetansepluss.

− Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt er nødvendig i stadig flere jobber. Vi ser også at det er et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Kompetansepluss bidrar både til integrering og til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mer om tilskuddsordningen