Snakk med meg – jeg lærer norsk

Voksenopplæringa i Vestre Toten har utviklet og lansert et jakkemerke som nå tas i bruk blant deltakere på norskopplæringa. Med teksten «Snakk med meg – jeg lærer norsk» skal innvandrere som lærer norsk lettere komme i kontakt med folk på Toten.

Bilde av jakkemerke - snakk med meg - jeg lærer norsk
Jakkemerke er laget av Vestre Toten voksenopplæring.

Ordningen med jakkemerket er et samarbeidsprosjekt mellom Voksenopplæringa på Vestre Toten, sammen med Kompetanse Norge og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– «Snakk med meg – jeg lærer norsk»-merket er et tiltak vi starter med nå. Vi vet ikke om andre steder som har dette. Vi håper dette kan bidra til at innfødte vestretotninger blir litt mer aktive og at det senker terskelen for å starte en samtale. Mange som kommer til oss er kjemperessurser og trenger å bade i språket for å bli gode i norsk. Her mener vi at alle vestretotninger har en viktig jobb å gjøre. I tillegg til undervisninga de får hos oss, er det veldig viktig å snakke norsk med totningene utenom skoletid, sier Strande.

Trenger å øve på norsk

Hesham Almassri kom som flyktning fra Syria i 2015. Han er for tiden i arbeidspraksis på Kiwi på Reinsvoll. Nå håper han at det nye jakkemerket kan være med å senke terskelen for å komme i snakk med vestretotninger. I 25 år drev han hele tre egne grønnsaksbutikker i hjemlandet, og han føler seg hjemme blant frukt og grønt på Kiwi Reinsvoll. Der er han i språk- og arbeidspraksis for å lære norsk og bli kjent med norsk arbeidsliv. Etter to år i Norge er språket fortsatt ganske fremmed, og han trenger å trene mer på å snakke norsk.

– Jeg liker veldig godt å jobbe her, men jeg er redd for å ikke forstå og ikke kunne hjelpe kundene. Da blir jeg litt trist, for jeg vil så gjerne hjelpe til, sier Almassri. Det krever sitt vokabular å jobbe i en matbutikk med flere tusen varer og kunder som ber om hjelp på «kav» totning.

Ønsker kontakt

Deltakerne på norskundervisninga bruker jakkemerket ute på praksisplassen de er på to dager i uka, og ute i sitt nye lokalmiljø. En av disse er Sugri Hirsi Ali. Hun kom til Norge fra Somalia i 2015, og fembarnsmoren går på voksenopplæringen tre dager i uken for å lære norsk.

– Jeg er i språk- og arbeidspraksis i kommunens renholdsavdeling to dager i uken. I fremtiden ønsker jeg meg en jobb innen renhold, sier Sugri Hirsi Ali.

Enkelt og effektivt

Direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund, er glad for at deltakerne i norskopplæringa er så positive til å bruke jakkemerket.

– Vi synes at jakkemerket er et enkelt og godt virkemiddel slik at de som deltar i norskopplæring får trent på språket. Vi håper også at merket kan bidra til at flere norskspråklige tar kontakt med innvandrere som holder på å lære norsk. Språk læres ved trening. Dessuten er det å snakke sammen grunnleggende viktig for å sikre integrering i lokalsamfunnet.

Det å kunne norsk er også en forutsetning for varig tilknytning til arbeidslivet. At jakkemerket kan brukes på jobben og i jobbsituasjoner for å oppmuntre til kontakt i arbeidslivet er særlig viktig. Språk og arbeid henger tett sammen. Arbeidsplassen er en svært viktig læringsarena for voksne som skal lære seg norsk.

– For mange kan arbeidserfaring være veien til å lære god norsk. Det handler om å få trene på språket – å gjøre seg forstått, og å forstå. Vi håper at også andre kommuner kan ha lyst til å prøve ut dette.

Fakta om prosjektet

Byrået Designit fikk i oppdrag å benytte tjenestedesignmetodikk på Vestre-Toten sitt norskopplæringstilbud. Prosjektet er et samarbeid mellom IMDi og Kompetanse Norge.

Som en del av prosjektet har seks ulike grep for forbedring av norskopplæringstilbudet på Vestre-Toten blitt identifisert:

  • Tidlig utredning av syn og hørsel: Kommunen bør utrede før oppstart eller tidlig i løpet om deltakere har behov for hjelpemidler
  • Felles oppstart: Tre ukers felles oppstart med flere lærere tilstede. Justering av grupper underveis
  • Månedsmøter: Månedlige møter mellom deltaker og kontaktlærer. Tett oppfølging og brukermedvirkning i opplæringsløpet.
  • Språkpraksisplass: tilbud til alle i løpet av første år i opplæring.
  • Faddertjeneste: Frivillig tjeneste hvor etablerte innvandrere blir faddere for nye deltakere.
  • «Jeg lærer norsk»: Kampanje som bidrar til å senke terskelen for å snakke norsk i lokalsamfunnet.

Les rapporten om prosjektet

Vestre-Toten deler gjerne med andre som vil gjøre det samme. Ønsker du å lage et jakkemerke, så kan du laste ned filene:

Snakk med meg – jeg lærer norsk (png)

Snakk med meg – jeg lærer norsk (pdf)