Rekordtildeling til frivillighetens kompetansearbeid

79 frivillige organisasjoner får tildelt nær 25 millioner kroner for å kurse voksne i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter.

Kvinne med vevstol. Foto: Terje Heiestad, Kompetanse Norge

Kompetanse Norge deler ut rundt 180 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter, norsk og samisk gjennom Kompetansepluss (arbeid).

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke støtte gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet til å arrangere kurs for voksne. Det er nesten dobbelt så mange som får støtte nå som ved forrige tildeling.

Populær ordning

– Det er positivt at flere frivillige organisasjoner får mulighet til å gi voksne den kompetansen de trenger for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Frivilligheten gir på denne måten et viktig bidrag til omstilling, sier kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen.

Søkerlisten viser en stor bredde i frivillige organisasjoner som ønsker å arrangere kurs. Det er tildelt midler til opplæring som skal foregå i blant annet i krisesentre, humanitære organisasjoner, frivillighetssentraler, husflidslag, fengsler og bibliotek.

Frivilligheten treffer viktige grupper

Målgruppen for Kompetansepluss frivillighet er i første rekke voksne med lav formell utdanning.

– De frivillige organisasjonene treffer voksne på en rekke ulike arenaer og livssituasjoner. Voksne som ikke deltar i arbeidslivet har også behov for kompetansebygging. Ofte kan ny kompetanse bidra til å sikre deres deltagelse i samfunnslivet noe som igjen kan bidra til overgang til arbeid, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen.

En annen arena for læring

Tilskuddsordningen Kompetansepluss er et av virkemidlene i regjeringens kompetansepolitikk. Opplæringen skal bidra til at deltakerne får styrket sine muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

Opplæringstilskuddet Kompetansepluss er delt i to, hvor den største delen av midlene går til opplæringstiltak for folk som er i jobb, og hvor opplæringen foregår på arbeidsplassen. Kompetansepluss frivillighet skiller seg fra Kompetansepluss arbeid ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena, og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i jobb.

– Frivilligheten kan oppdage behov som ellers ikke ville blitt fanget opp og dette kan bidra godt for å utløse motivasjon for større deltagelse i arbeids- og samfunnsliv, sier Gina Lund.