Ønsker bidrag til konferanse om livslang læring

Arbeidslivet og utdanningssektoren møtes til internasjonal konferanse om livslang læring på Lillehammer i februar 2019. Nå ønsker arrangøren bidrag fra virksomheter, frivilligheten og akademia.

Velkommen til en internasjonal konferanse om livslang læring 11.–13. februar 2019! På Lillehammer møtes arbeidslivet og utdanningssektoren for å dele erfaringer og skape de gode løsningene for framtidens livslang læring.

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med den globale medlemsorganisasjonen ICDE og partnerne Kompetanse Norge, NHO, Nav, UNIO, UNESCO, Fleksibel Utdanning Norge, NOOA og Studiesenteret.

Innspill, erfaringer, interessante case eller produkter?

For å lykkes i å skape en meningsfull møteplass mellom arbeidsliv og utdanning ønsker vi bidrag fra private og offentlige virksomheter, frivillig sektor og fra akademiske institusjoner. Har du eller din organisasjon interessante erfaringer, produkter eller program knyttet til livslang læring? Da ber vi deg om å svare på vår «call for contributions» eller «call for papers» (for forskningsbidrag).

Les mer på konferansens nettsider