Ny lov skal gi flere karriereveiledning

Stortinget har vedtatt en ny lov som gir fylkeskommunene en lovpålagt plikt til å tilby de som bor i fylket karriereveiledning. Dette er en oppfølging av NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn.

To kvinner har en samtale, og sitter på hver sin side av et bord
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Kompetanse Norge jobber for at alle skal ha tilgang til karriereveiledning. Nå er det mange som vurderer å ta mer utdanning eller kompetanseheving, og da vil karriereveiledning være nyttig for å finne ut av hva du vil og hvilke muligheter som finnes. Dette er særlig viktig i den krevende situasjonen vi nå er i, med mange som opplever usikkerhet når det kommer til jobb og fremtid.

— Det er nå karrieresentre i alle fylker i Norge, og med den nye loven vil karriereveiledning være noe fylkeskommunen er forpliktet til å tilby befolkningen. Karriereveiledning skal bidra til at mennesker tar gode og velinformerte valg om utdanning, opplæring og arbeid. Vi i Kompetanse Norge synes at det er veldig gledelig at lovendringen ble vedtatt, og støttet dette lovforslaget, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.