Nasjonalt rammeverk vil sikre kvalitet i karriereveiledning

Fredag 16. oktober lanserte Kompetanse Norge nettressursen Kvalitet i karriereveiledning, som skal gjøre Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning tilgjengelig, og være en plattform for arbeidet med kvalitetsutvikling i karriereveiledningstjenestene.

Illustrasjon fra forsiden til nettressursen som viser fire personer som holder oppe fire deler til en helhet

Rundt 500 engasjerte karriereveiledere og andre fagpersoner fra hele landet deltok digitalt da avdelingsleder Ingjerd Espolin Gaarder, og resten av teamet fra Kompetanse Norge, «trykket på knappen». Med dette gjorde de kvalitetsrammeverket tilgjengelig for alle som jobber med karriereveiledning.

Karrieregjengen trykker på knappen, og de er Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh

Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh

– Vi ser at den faglige interessen for kvalitetsrammeverket er stor, og det er tydelig på tilbakemeldinger vi får at dette er noe mange gleder seg til å ta i bruk, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Stor interesse i sektoren

Kvalitet i karriereveiledning skal gjøre Nasjonalt kvalitetsrammeverk tilgjengelig. Hensikten er at nettstedet blir en støtte i arbeidet med kvalitetsutvikling, som på sikt vil gi verktøy og inspirasjon til arbeidet både for den enkelte karriereveileder og for ledere og eiere av karriereveiledningstjenester i alle relevante sektorer. Mange fagpersoner har fulgt med den bredt anlagte prosessen de siste årene, med faglig utvikling av temaområdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder, etterfulgt av innspillsrunder og revideringer.

– Vi er takknemlige for arbeidsgruppenes innsats og alle gode tilbakemeldinger, all entusiasmen og interessen som kvalitetsrammeverket har møtt, sier avdelingsleder Ingjerd Espolin Gaarder.

Kompetanse Norge har et tverrsektorielt systemansvar for karriereveiledningstjenestene i Norge. Det nasjonale kvalitetsrammeverket er et gjennomarbeidet og faglig forankret arbeid, der både praktikere, myndigheter på statlig og fylkeskommunalt nivå og utdanningsinstitusjonene innen karriereveiledning har vært involvert gjennom hele utviklingsprosessen.

– Både Regjeringen og Kompetanse Norge er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til karriereveiledning som kan bistå den enkelte når de skal ta valg og håndtere overganger, for eksempel nå under koronakrisen. Karriereveiledningen må være av høy kvalitet for å gi utbytte, og derfor er vi glade for at vi nå har fått på plass et kvalitetsrammeverk som skal bidra i kvalitetsutvikling, sier Sveinung Skule.»

Denne høsten jobber Kompetanse Norge med utvikling av konkrete verktøy som etter hvert skal bli tilgjengelig på nettstedet. Kvalitetsrammeverket inkluderer også en fjerde del om kvalitetssikring som kommer i 2021.

Del gjerne filmen!