Lettere å snakke om religion

Kan ikke skolebarn gå rundt juletreet og synge julesanger når det er muslimer eller hinduer i klassen? Har du rett på fri til fredagsbønn på jobben? Er det greit å servere svinekoteletter i barnehagen?

Bård Folke Fredriksen og Gina Lund
Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet og Gina Lund i Kompetanse Norge

De fleste som kommer som asylsøkere til Norge, kommer også med en religiøs tro eller annen form for livssyn. Noen ganger kommer religiøs og kulturell praksis i konflikt med norske fellesskapsverdier og lover, i andre tilfeller finnes det gråsoner som skaper grunnlag for misforståelser og mange ubesvarte spørsmål.

Ny samtaleguide

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som samler bredden av religioner og livssyn i Norge, har utarbeidet en samtaleguide. Guiden besvarer noe av spørsmålene som treffer flyktninger og asylsøkere i møte med arbeidsliv, helsevesen, barnehage og skole. Pengene kommer fra Kulturdepartementet.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen fikk overrakt den nye guiden på Kompetanse Norges temakonferanse «Norsk kultur og norske verdier» 5. mars. Konferansen samler tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap-kurset.

En ressurs i integreringen

– Jeg er glad for at Kompetanse Norge ser på dette som en ressurs i opplæringen av tospråklige lærere til 50 timer samfunnskunnskap. Mange er opptatt av å skille tros og livssynspolitikk og integreringspolitikk, men vi mener at ulike tro- og livssynssamfunn kan spille er en viktig rolle i integreringsarbeidet. Diskusjon om tro, religion og livssyn er viktig, sa statssekretær Fredriksen.

Norge blir ofte omtalt som et av verdens mest sekulære land. Det betyr ikke at religion ikke spiller en rolle i samfunnet vårt.

– Vi håper at heftet kan bidra med konkrete råd og utløse samtaler på mottak og andre integreringsarenaer, sa Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Innspill til samtaler og dialog

Sekretariatsleder i STL, Ingrid Rosendorf Joys, påpekte at religion kan lage forvirring og konflikter i integreringsarbeidet. Noen ganger kommer religiøs og kulturell praksis i konflikt med norske fellesskapsverdier og lover, i andre tilfeller finnes det gråsoner som skaper grunnlag for misforståelser.

– Heftet er ment som et innspill til samtaler og dialog, og det bygger på en forståelse om at integrering er en toveisprosess mellom samfunnet og det enkelte individ, sa Joys under overrekkelsen.

Les mer

Her finner du rapporten «Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere».