Kompetanseutvikling i realkompetansevurdering

Jobber du med realkompetansevurdering og ønsker å øke din kompetanse? OsloMet tilbyr studier både på masternivå og på bachelornivå. Begge studiene gir 15 studiepoeng.

Lærer står foran ved en tavle hvor flere voksne sitter og ser mot tavla. Foto.

Anerkjennelse og vurdering av realkompetanse (bachelornivå, nytt tilbud i 2021)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller tilvarende realkompetanse og minimum to års yrkespraksis innen fagområder hvor det er relevant med realkompetansevurdering.

Søknadsfrist: 15. april.

Les om Anerkjennelse og vurdering av realkompetanse (bachelor)

Realkompetansevurdering (masternivå)

Opptakskrav: bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng omfang og minst ett års relevant yrkespraksis innen fagområder hvor det er relevant med realkompetansevurdering. Søkere kan alternativt tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Søknadsfrist: 1. juni.

Les om Realkompetansevurdering (masternivå).