Tid for å plusse på kompetansen

Kompetanse Norge lyser ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter. Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.

– Kompetanseheving gir gevinst for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter Kompetansepluss.

Et stort behov

400 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i lesing. 800 000 voksne har svake digitale ferdigheter. Det viser den internasjonale undersøkelsen PIAAC.

Samtidig viser Virksomhetsbarometeret 2017 fra Kompetanse Norge at kompetansebehovet i norske virksomheter øker, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller.

– Kompetansepluss skal stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som trenger å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Det styrker tilknytningen deres til arbeidslivet. Å styrke de grunnleggende ferdighetene er også en døråpner til fagutdanning, fagbrev eller høyere utdannelse, sier Lund.

Oppfordrer mindre virksomheter til å søke

Virksomhetene som tidligere har arrangert kurs for sine ansatte støttet av Kompetansepluss, tilhører en rekke bransjer, blant annet industrien og bygg- og anlegg. Offentlige virksomheter og overnattings- og serveringsbedrifter er andre store brukere av tilskuddsordningen.

– Mange har oppdaget Kompetansepluss, men vi har en overvekt av større virksomheter. Mindre bedrifter vil også være godt tjent med å satse på kurs på arbeidsplassen, sier Lund.

Søknadsfrist er 13. november 2017.

Les mer om Kompetansepluss og søk her.