Kompetanse Norge om ny integreringslov

Vi har svart på høringen om ny integreringslov og endringer i statsborgerloven, som KD sendte ut i august. Her kan du lese høringssvaret vårt.

paragraftegn

På regjeringen.no finner du Kompetanse Norges høringsuttalelse om integreringsloven.

Integreringsområdet utgjør en stor og viktig del av kompetansepolitikken. Flere av tiltakene i høringsnotatet fra KD er kjente fra arbeid som allerede er i gang. Forslaget følger opp regjeringens integreringsstrategi «Integrering gjennom kunnskap» 2019–2022, hvor rundt 40 av tiltakene er på Kompetanse Norges område.

Hovedmålene bak forslaget til den nye loven er:

  • Rask oppstart av kvalifisering for nyankomne innvandrere
  • Flere skal få formelle kvalifikasjoner gjennom utdanning og i introduksjonsprogrammet.