Gratis ressurser til opplæring i digitale ferdigheter

Nettressursen Digidel tilbyr ferdige kurspakker til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter for voksne.

Alle læringsressursene på digidel.no er gratis og beregnet på veiledere som holder kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Dette kan være i regi av frivillige, private eller offentlig sektor. Kurspakkene er delt inn i tre forskjellige nivåer og kan tilpasses av kursholdere etter behov.

Innholdet på Digidel.no er utviklet i samarbeid med offentlige og private aktører. Det er Kompetanse Norge som drifter Digidel.