Friske krefter på fulltegnet kurs for språktrenere

Kurset for frivillige norsktrenere hadde over 30 på venteliste. Det blir nye kurs til våren.

Flere voksne står to og to på gulvet
Øvelser «på gulvet» er en viktig del av språktrenerkurset. Kurset på lørdag ble holdt i kantinen til Norges Røde Kors i Oslo.

I Oslo deltok både erfarne trenere og frivillige som ikke har prøvd seg på dette tidligere.

– Vi får tilbakemelding om at det er svært nyttig for de nye å treffe trenere som alt er i gang, sier kursleder Kari Gregersen. Samtidig får de erfarne faglig påfyll.

Gregersen forteller at de praktiske øvelsene er en positiv overraskelse for de fleste, men at deltakerne får en vekker.

– Her opplever man hvor vanskelig det kan være for en innvandrer å trene seg i et nytt språk, slår hun fast.

Nye erfaringer

De frivillige bruker erfaringene fra kurset både i individuell norsktrening, og på språkkafé eller samtalegrupper.

Det har nå blitt avholdt i alt 15 kurs for frivillige språktrenere. 400 deltakere har fått nye perspektiver og inspirasjon til å gi viktig språkhjelp.

Gregersen sier Vox selv har lært etter disse kursene, som startet på høsten i fjor.

– Tidligere tenkte vi at det ikke var behov for så mange kurs, fordi vi skulle trene opp ressurspersoner som skulle ta kunnskapen videre til sine organisasjoner. Nå har vi lært at det er mange ildsjeler der ute som først og fremst ønsker å bidra direkte.

Flere kurs til våren

Årets siste kurs bekreftet det store engasjementet for å bidra innenfor dette feltet. Det planlegges nå nye kurs til våren, blant annet i Tromsø:

– Det kommer mer informasjon på vox.no, sier Gregersen.

I mellomtiden finner du mye informasjon på nettsiden med øvelser og tips og råd til frivillige norsktrenere.